Slovensko: Vývoj tržieb v jednotlivých odvetviach za rok 2012

Štatistický úrad SR dnes zverejnil vývoj tržieb v jednotlivých odvetviach za mesiac december 2012, ale aj v pohľade na celý minulý rok.

Na začiatok sa pozrime, ako sa vyvíjali decembrové tržby. Z jednotlivých činností vnútorného obchodu v decembri medzimesačne vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) vo veľkoobchode o 4,2 %, v ubytovaní o 2,8 %, v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 2,4 %.

Naopak, medzimesačný pokles tržieb postihol činnosti reštaurácií a pohostinstiev o 0,9 %. V maloobchode zostali nezmenené.

Nasleduje zhodnotenie vývoja decembrových tržieb v medziročnom porovnaní. Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov tretí mesiac po sebe medziročne klesali. Oproti decembru 2011 sa ich objem znížil  o 7 % na 346,5 mil. eur. Klesli tržby za predaj motorových vozidiel o 6,8 %, opravu a údržbu motorových vozidiel o 5,6 % a za predaj dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 3 %.

Pri tržbách vo veľkoobchode bol v decembri zaznamenaný medziročný nárast o 1,4 %, čím dosiahli objem 2 013,6 mil. eur.

V detailnejšom náhľade sa tržby zvýšili vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 15,2 %, v sprostredkovaní veľkoobchodu o 5 %, vo veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 3 %, v nešpecializovanom veľkoobchode o 2,7 % a vo veľkoobchode so zariadeniami pre informačné a komunikačné technológie o 0,1 %. Najvýraznejšie klesli tržby vo veľkoobchode so strojmi a zariadeniami o 10 %.

December bol v poradí tretí mesiac za sebou, čo tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov medziročne klesali.

Maloobchod vygeneroval tržby v objeme  1 731,8 mil. eur, a to pri medziročnom poklese o 4 %. Negatívny vývoj zapríčinili najmä nižšie tržby v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 6 %, maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 5 %, maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 3,4 % a v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 3,3 %. Tržby vzrástli len v maloobchode v stánkoch a na trhoch o 6,6 %.

Tržby v oblasti ubytovania klesli o 1,2 % na 26,7 mil. eur.  Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev medziročne poklesli o 1,6 % na 70,9 mil. eur.

Vývoj v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011

V predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov vzrástli tržby o 6,2 % na 3 961,6 mil. eur. Vývoj ovplyvnili vyššie tržby v predaji motorových vozidiel o 9,5 % a v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 0,3 %. V oprave a údržbe motorových vozidiel tržby klesli o 0,9 %.

Tržby vo veľkoobchode sa zvýšili o 3,5 % na 23 926,8 mil. eur v dôsledku rastu vo väčšine činností. Celkový prírastok súvisel najmä s vyššími tržbami vo veľkoobchode s  poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 34,7 %, v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 5,7 % a vo veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 4,7 %. Tržby klesli len vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 2,8 %.

V predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov vzrástli tržby o 6,2 % na 3 961,6 mil. €.

Tržby v maloobchode za minulý rok dosiahli objem 17 926,9 mil. eur, čo predstavuje medziročný pokles o jedno percento. Znížili sa najmä v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 5 %, maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 4 % a v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 3,2 %.

Rast tržieb bol zaznamenaný v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 3,2 % a v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 1,2 %.

V rámci ubytovacích činností boli za minulý rok dosiahnuté tržby v objeme 314,1 mil. eur, čo je medziročný nárast o 0,1 %. Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev sa znížili o 0,9 % na 820,1 mil. eur.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock Komentáre