IN: Odvodový bonus a jeho výhody

Možno si kladiete otázku, prečo každý rozoberá „Sulíkov“ odvodový bonus? Odpoveď ma napadá len jediná: poznáte iný ucelený systém, ktorý by komplexne riešil sociálnu politiku štátu? Kniha „Odvodový bonus“ od Richarda Sulíka je 240 stranová publikácia a na Slovensku nič komplexnejšie asi nevzniklo. Dopredu upozorňujem, že chceme poukázať nielen na dobré, ale aj zlé stránky OB. Takisto cieľom nie je politická propaganda, s ktorou sa OB často zamieňa. Ak po prečítaní tohto článku budete mať akékoľvek nezodpovedané otázky ohľadne OB, odporúčam prečítať si celú publikáciu, ktorú hravo nájdete na internete a zodpoviete si všetky Vaše otázky. Dnes si v krátkosti zhrnieme výhody OB.

 

Doteraz sme riešili základný problém súčasného dôchodkového systému: aký má byť vek odchodu do dôchodku. OB má na tento problém jasnú odpoveď: dôchodkový vek si určí každý jedinec sám. Má to však jeden háčik a tým je výška štátneho dôchodku, ktorá je na úrovni životného minima (185,3 eura). Je jedno, či máte 25 alebo 70 rokov, štátny príspevok je stále rovnaký. To by nútilo mladých, aby si šetrili na dôchodok, napríklad v II. pilieri. Dnešných dôchodcov by sa zmena sociálneho systému vôbec nedotkla. K sume životného minima by sa im doplácala dávka, ktorá by im dorovnala sumu na súčasnú úroveň. Pre pracujúcich by OB znamenal, že podľa počtu odpracovaných rokov by dostávali alikvotnú čiastku k budúcemu dôchodku, aby sa ich zmena systému týkala až od zavedenia OB.

Takisto tento príspevok dostávate aj keď pracujete, pričom sa Vám zo životného minima odpočíta 10 % zo zárobku. Je tým teda zaručené, že aj keď začnete pracovať za minimálnu mzdu, nestratíte celú dávku, ale len 10 % z Vášho príjmu. To je diametrálny rozdiel oproti súčasnému systému. Ak sa občan dnes rozhodne pracovať za minimálnu mzdu a stratí tak štátnu podporu, získa niekoľko desiatok eur navyše. Je jasné, že väčšina ľudí bude chcieť pracovať na čierno a poberať tak mzdu aj podporu.

Ďalšie veľké plus OB je vyššia podpora detí. Dnes je príspevok na dieťa cca 22 euro mesačne a ďalších cca 22 euro, ktoré nemusíte zaplatiť na dani z príjmu, ak nejaký máte. OB dáva každému jedincovi nad 15 rokov dávku na úrovni životného minima. Do 15 rokov je výška OB rozčlenená na určité % na každé dieťa, v závislosti od ich počtu. Cieľom je zabrániť „15 členným“ rodinám, ktoré na Slovensku praktikovala určitá skupina obyvateľstva.

Dosť sa v médiách pred voľbami hovorilo aj o invalidoch. Tvrdilo sa, že OB na nich zabúda, čo nie je pravda. Podľa stupňa invalidity ( od 1 po 4 ) sa určí ich stav a toto číslo sa vynásobí životným minimom. Takisto matky budú mať nárok nielen na OB na svoje dieťa, ale aj dvojnásobok svojho OB počas materskej.

Ak by ste si preštudovali celú publikáciu OB, dočítali by ste sa k mnohým ďalším výhodám. Je ich nespočetné množstvo v porovnaní s dnešným systémom. Za najväčšiu považujem zoskupenie všetkých finančných operácii medzi občanom a štátom pod jednu strechu – finančný úrad. Sociálna poisťovňa, daňový úrad a úrad práce by boli na jednom mieste. Ďalšou zaujímavou myšlienkou je započítanie odvodov, ktoré platí zamestnávateľ za svojho pracovníka, do jeho hrubej mzdy. Každý by si potom mohol zanadávať na vládu, aké platí vysoké odvody a dane, keď to uvidí na svojej výplatnej páske.

Takisto mi nedá nespomenúť, že v súčasnosti máme na Slovensku viac ako 70 rôznych dávok. Nový systém by poznal len jednu dávku – životné minimum, od ktorej by sa vypočítavali všetky ostatné sociálne platby ( napríklad matka na materskej dostane 2x životné minimum + živ. minimum na dieťa ). Spoločnosť by tak mohla lepšie kontrolovať kroky vlády a o každej zmene tejto dávky by sa viedla širšia spoločenská diskusia.

Ako som spomenul, OB elegantne rieši mnoho problémov súčasného systému a prenáša viac zodpovednosti na každého jednotlivca. Pre bližšie informácie ako OB funguje, opäť odporúčam si túto publikáciu prečítať. V ďalšej časti série IN: odvody a dôchodky si povieme nevýhody Odvodového bonusu.

Matúš Grega

matus.grega@investicne.sk

© Investičné Noviny

V sérii IN: odvody a dôchodky, Vám každý pondelok prinesieme analýzy a názory na tému dôchodkov a odvodov u nás a vo svete.

Redakcia IN

Komentáre