Lepšie ako v USA sa majú dôchodcovia v Európe. Dokonca aj tí na Slovensku

2
sxc.hu

Podľa nového indexu vytvoreného spoločnosťou Natixis Global Asset Management sa dôchodcovia aj v mnohých chudobnejších štátoch Európy majú lepšie ako tí v USA či vo Veľkej Británii.

Spoločnosť Natixis Global je jedným z 15 najväčších správcov fondov na svete a manažuje 779 miliárd dolárov aktív.

Index znázorňuje, ako dobre sa žije dôchodcom v 150 krajinách sveta, pričom je založený na ukazovateľoch ako je zdravotníctvo, materiálny blahobyt, kvalita života či financie.

V celosvetovom rebríčku dôchodkového zabezpečenia svojich občanov sa nachádzajú USA až na 19. mieste a už v najbližších rokoch budú musieť zvyšovať podiel výdavkov na penzijne zabezpečenie svojich občanov. Pred USA sa nachádza dokonca aj Slovensko, ktorému patrí 18. miesto a taktiež Česko či Slovinsko.

V USA sa na sociálnu sieť nemôžu spoliehať

John Hailer, prezident a výkonný riaditeľ pre Ameriku a Áziu odkázal, že správa pre USA je jednoznačná: „Občania ďalších vyspelých krajín sa aspoň zatiaľ v starobe môžu spoľahnúť na silnú sociálnu a záchrannú sieť. V USA však odporúčame občanom, aby plánovali, sporili , investovali a viedli rozpočtovú politiku, ktorá im pomôže uspokojiť v budúcnosti ich potreby.“

USA sú najväčším trhom dôchodkového poistenia a vedú vo výdavkoch na hlavu v zdravotníctve, no napriek tomu si občania značnú časť výdavkov musia hradiť na vlastnú päsť a tým sa ich disponibilný dôchodok, ktorý by mohli použiť na iné veci znižuje.

Poradie prvých 20 krajín. Slovensko je hneď pred USA!

Rovnako ako mnohé iné krajiny, aj Spojené štáty zápasia s demografickými problémami. Do roku 2050 sa počet ľudí nad 65 rokov má až strojnásobiť. Za tú dobu má pomer občanov v produktívnom veku nad 65 rokov klesnúť zo súčasných 5:1 na 2,8:1.
To razantne zvýši záťaž na rozpočet.

Dôchodcovia
Štúdia skúmala viacero faktorov, ako kvalitu života na dôchodku či financie.

Už nedávna správa amerického senátu pritom ukazuje, že krajina čelí deficitu v penzijných úsporách vo výške 6,6 bilióna dolárov, čo predstavuje 57 000 dolárov na domácnosť.

V dôsledku toho je až neuveriteľných 53 % amerických zamestnancov vo veku 30 a viac rokov na ceste, že nebudú pripravení na odchod do dôchodku.

Samotný dôchodkový index Natixis Global pritom v sebe kombinuje 20 rôznych ukazovateľov, ktoré sú zatriedené do 4 hlavných kategórii ako je zdravie, materiálny blahobyt, kvalita života na dôchodku a financie.

Samotné kategórie zahŕňali ukazovatele ako sú:

  • Zdravie: výdavky v zdravotníctve na obyvateľa, dĺžka života, dostupnosť lekárov a lôžok na 1000 obyvateľov a úroveň výdavkov na zdravotníctvo, ktoré si občania musia platiť mimo poistenie
  • Materiálny blahobyt: príjem na obyvateľa, nerovnosť príjmov a nezamestnanosť
  • Financie: pomer dôchodcov k produktívnemu obyvateľstvu, inflácia, úrokové sadzby, zdanenie a nesplácané bankové úvery
  • Kvalita života: úroveň šťastia a spokojnosti občanov či kvalita životného prostredia.
MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať

možno naši nemajú vysoké penzie ale sú najštastnejší na svete čo im v priemere vyšlo na 19. priečku :D