Cyperská ekonomika sa vracia ku pozitívnemu rastu

Po negatívnej situácii v roku 2009, kedy HDP na Cypre klesol o 1,7 % v roku 2010 dochádza k pozitívnemu rastu. Podľa odhadov Európskej komisie bude v roku 2010 celkový rast HDP o 0,5 %, v roku 2011 o 1,5 % a v roku 2012 o 2,2 %.

Situácia v deficite verejných financií sa nebude zhoršovať v roku 2010. V roku 2009 bol deficit 6 % z HDP. Podľa očakávaní by mal do roku 2012 klesnúť na 5,7 % HDP. Všetky predpovede na rok 2012 sú založené na scenároch pre rok 2011, a to bez nejakých dodatočných opatrení. Napriek tomu verejný dlh porastie. Očakáva sa, že v roku 2012 bude 68,4 % z HDP.

Pri odhadoch o vývoji nezamestnanosti sa tiež predpokladajú pozitívne výsledky. Bude mať tendenciu klesať. V roku 2009 bola na úrovni 6 % a do roku 2011 by mala klesnúť na  5,7 %. V oblasti inflácie sa odhaduje, že v roku 2011 vzrastie na 3,3 % a v nasledujúcom roku poklesne na 2,5 %.

Odhadované hodnoty vo vybraný sférach vyznievajú kladne pre cyperskú ekonomiku. Netreba zabúdať, že sú to iba očakávania, ktoré môžu byť narušené a ovplyvnené nepredvídateľnými faktormi.

Zdroj: www.ansamed.biz

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock