OECD predpovedá Turecku rýchli rast HDP

0

Podľa OECD, rast HDP v Turecku dosiahne tento rok hodnotu 8,2 %, v roku 2011 5,3 % a na rok 2012 predpokladá 5,4 % rast HDP. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) ďalej upozorňuje, aby Turecká vláda začala šetriť na očakávané výkyvy v ekonomickom cykle, ktoré určite nastanú. „Pokračovanie v štrukturálnych reformách podporí produktivitu a tvorbu nových pracovných miest, čo bude mať za následok vyrovnanejší ekonomický rast“, upozorňuje OECD.

Turecký deficit verejných financií sa do roku 2012 mierne zvýši. Na rok 2010 sa očakáva 5,1 %-ný deficit v pomere k HDP, v roku 2011 5,7 % a na rok 2012 dosiahne deficit výšku až 6,3 % HDP. Nezamestnanosť postupne klesne z 12 % v tomto roku na 11 % v roku 2012. Cenová hladina vzrastie tento rok o 8,5%, budúci o 6,9 % a v roku 2012 bude inflácia 6,4 %.

Spracované podľa ansamed.biz

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať