JP Morgan v zisku

Banka JPMorgan ,číslo 2 v USA, vykázala v treťom kvartáli 23% nárast čistého zisku. Hlavnou príčinou je menší objem peňazí nalievaných do krycích balíčkov. Tento bankový obor už nepovažuje za potrebné navyšovať balíčky na krytie strát neplatených pôžičiek. K nárastu čistého zisku došlo aj napriek podpisu regulácii a následnom prepade tržieb. Podľa predstaviteľov banky ale naďalej zotrvávajú pri zemi. Do polroka až roka predpovedajú len mierne zlepšenie platobnej disciplíny klientov.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock