Chicago Purchasing Managers Index (PMI)

Index Chicago PMI (Purchasing Managers Index) má celkovú vypovedaciu schopnosť nízku. Ide o jeden z viacerých regionálnych indikátorov, ktorých rating tvorí čas publikovania a významnosť regiónu. Najsilnejšiu pozíciu z regionálnych ukazovateľov tak  drží New York index a Philadelphia FEDs.

Napriek tomu je v investorských kruhoch index Chicago PMI  silno sledovanýako indikátor dôležitého indexu ISM“, ktorý je zverejnený zvyčajne deň po ňom!  Chicago PMI tak 24 hodín pred zverejnením dôležitého indexu črtá jeho výslednú hodnotu. Preukazuje to aj silná korelácia (závislosť) medzi ich publikovanými hodnotami, ktorá dosahuje hodnotu 0,91 (max. 1).

Výsledná hodnota Chicago indexu zohľadňuje premenné, ktoré sú štandardom takmer pre všetky ostatné regionálne indexy. Patrí sem zhodnotenie nových objednávok, zamestnanosti, produkcie či platených cien.

Celoplošný Index ISM tak  tvorí súhrn všetkých regionálnych indikátorov v USA (Chicago PMI, index New York, Detroit atď. ) Jeho hodnota je pre pohyb na burze veľmi dôležitá. Dnes opisovaný Chicago PMI tak môže výslednú hodnotu ISM deň dopredu predpovedať. Môže, ale nemusí. (O indexe ISM píšeme taktiež v našej Rubrike: čo to znamená? )

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock