Leading Index Conference Board

Leading index, alebo takzvaný predstihový ukazovateľ vyhotovuje výskumné združenie Conference Board. Je vyhodnocovaný pre viaceré krajiny, ako je USA, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia,  Čína alebo Kórea. Takzvanému Leading indexu sa ale veľká významnosť na trhoch nepripisuje. Spôsobujú to premenné obsiahnuté v indexe, ktorých hodnoty už verejnosť pozná. Správa o úrovni tohto ukazovateľa tak môže byť predvídateľná, čím stráca sledovanosť na trhu. Avšak to, že index výskumného združenia Conference Board nepodáva žiadne nové informácie, pravda nie je . Predstihový ukazovateľ zohľadňuje 10 ekonomických faktorov, z čoho je 7 premenných, ktoré už investori poznajú a 3 nové, ktoré prináša vyhodnotenie tohto indikátora.

Nižšie je uvedená kombinácia faktorov, ktoré index vyhodnocuje. Premenné zvýraznené čiernou farbou sú pre trh novou informáciou.

  1. Úrokový diferenciál medzi 10- ročnými štátnymi dlhopismi a sadzbou federálnych fondov
  2. 2. Čistá inflácia a peňažný agregát M2
  3. Priemer pracovného týždňa vo výrobe
  4. 4. Výroba: nové objednávky spotrebného tovaru a materiálu
  5. Ceny akcií SAP 500
  6. Výkon komponentu predaja v indexe NAPM
  7. Priemerná týždenný úroveň žiadostí o podporu v nezamestnanosti
  8. Stavebné povolenia
  9. Index spotrebiteľských očakávaní Univerzity Michigan
  10. 10. Výroba: Objednávky kapitálových statkov

 

Jeho nižšej významnosti prihráva aj „sila vypovedacej schopnosti“. Názor na ňu je u širokého spektra investorov rôzna. Kolujúca vtipná poznámka, že index predpovedal „ 9 zo 6 recesií „ mu však stále prislúcha. O rôznej vypovedacej schopnosti svedčia historické dáta. Napr. v rokoch 1990 – 91 sa tomuto predstihovému indexu indikovať recesiu nepodarilo. I v roku 1995, keď index asociácie Conference Board  signalizoval pokles,  k žiadnemu nedošlo!

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať