Expertíza Bundesbank: BASEL III

Podľa dôvernej expertízy Bundesbank, bude  zavedenie pravidiel BASEL III stáť najväčšie nemecké banky približne 50 miliárd eur.  Basel III,  stanovujúci nové pravidlá obozretného podnikania bánk či aplikáciu nových ukazovateľov,  tak núti banky k vyšším kapitálovým nárokom.  Podľa správ portálu Spiegel, sa má dodatočný kapitál 50 mld. eur týkať 10 najväčších nemeckých bánk. Išlo by o bankové inštitúcie ako Commerzbank, Deutsche bank,  WestLB či BayernLB. Expertíza preukázala potrebu dodatočného navýšenia  základného kapitálu v jednotlivých bankách o  cca 3 miliardy eur.

Nový dokument, BASEL III  ešte čaká schválenie predstaviteľov vlád krajín G 20. Jeho postupná implementácia by mala začať v januári roku 2013. V bankovom sektore by malo dôjsť najmä k navýšeniu základného kapitálu vydaním nových akcií či k zvýšeniu pomeru nerozdeleného zisku k cudzím zdrojom. Práve ten by sa mal zvýšiť zo súčasných 4 % na 6 %.

Experti nemeckej Bundesbank  preukázali, že navýšením kapitálu a nerozdeleného zisku môžu niektoré z bánk  do roku 2019 získať až 40 miliárd eur.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock