Index ISM

Ako prvý v našej novej rubrike prinášame index ISM,  ktorý vyhodnocuje Inštitút pre riadenie zdrojov v USA  (Institute for Supply Management) . Ide o takzvaný „rozptylový index, ktorých je za Atlantikom viac. Rozptylový ukazovateľ pracuje na báze rozdielu  medzi pozitívnymi a negatívnymi odhadmi. Treba pripomenúť že nie je vážený, čiže sa pri jeho vyhodnocovaní  neberie do úvahy „váha“ (veľkosť, význam) jednotlivých spoločností, ktoré skúma. Práve to môže spôsobovať jeho skreslenie, no napriek tomu má index ISM veľký vplyv na vývoj obchodovania. Prečo?

Prvým dôvodom je jeho „životnosť“. Tá sa datuje od roku 1931 (okrem obdobia 2. svetovej vojny) až dodnes, čo značí o pevnej pôde pod nohami. Ako druhý dôvod sa uvádza  jeho výnimočná predikcia hospodárskeho cyklu.

Ako vzniká?

Index ISM je vyhodnotením mesačného prieskumu vo viac ako 400 spoločnostiach.  Tie sú vyberané z 20 priemyselných odvetví spolu v  50 štátoch USA. Prieskum vzniká formou otázok pre respondentov v spoločnosti, týkajúce sa rôznorodých interných či externých ukazovateľov podniku. Členovia spoločnosti tak podajú aktuálnu situáciu o stave podnikových objednávok, dodávkach, zamestnanosti, produkcii, exporte či importe objednávok či platených cenách. Respondenti pri prieskume iba informujú, či sa daný faktor (nezamestnanosť, produkcia …) zlepšil , zhoršil alebo ostal nezmenený, neuvádzajú teda konkrétne čísla.

Na základe získaných odpovedí, sa vypočítava rozptyl daných faktorov (produkcia …) V jednoduchosti ide o zistenie, aký podiel respondentov sa pridáva k zlepšeniu či zhoršeniu daného podnikového ukazovateľa.

Rozptyl indexu na úrovni 50 % sa považuje za takzvanú teoretickú základňu. Preto hodnota nad, či pod črtá budúci vývoj. Ide však o tzv. teoretický základ a pre každý faktor je úroveň ziskovosti iná.

Jeho výsledná bodová hodnota tak znázorňuje „mesačný stav ekonomiky“. Hodnota pod 50 bodov značí spomalenie či recesiu ekonomiky. Naopak, niekoľkokrát po sebe rastúca hodnota indikátora  ISM signalizuje „optimizmus“.

Index, ktorý sme dnes predstavili v sebe nezahrňuje prieskum spoločností z oblasti „služieb“. Ide o tzv. výrobný ISM index, alebo  ISM Manufacturing Index. Pre zhodnotenie ekonomických podmienok v sektore služieb slúži takzvaný ISM Services Index

Vyhodnotenie indexu je uskutočňované mesačne. Aktuálnu hodnotu za skúmané mesačné obdobie nájdete v prvom pracovnom dni nasledujúceho mesiaca.

Odkaz na inštitúciu,  ktorá index vyhotovuje: http://www.ism.ws/

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať