Dobrý signál z Nemecka: Strojárstvo zvyšuje prognózu rastu

Nemecké strojárstvo zvýšilo svoj odhad rastu pre rok 2010. Impulzom pre novú prognózu má byť oživenie ekonomiky. Tá sa vyvíja oveľa lepšie než sme očakávali pred rokom, oznámil riaditeľ strojárskej federácie Nemecka. Odvetvie strojárstva tak zdvojnásobilo svoj odhad rastu výroby, ktorý očakáva na úrovni 6%.

Krízový rok 2009 poznamenal nemecké strojárstvo poklesom výroby o 24,5 %. Riaditeľ federácie pripúšťa, že cesta k predkrízovej úrovni ešte čas potrvá, avšak vývoj je mimoriadne dobrý. Mnoho spoločnosti  z daného odvetvia  taktiež zvýšila svoje odhady pre rast, aj keď niektoré z daného oživenia momentálne neprofitujú.  Celková bilancia za prvých 6 mesiacov tohto roka vyzerá pozitívne. V máji si strojárske odvetvie pripísalo rast 5,4% a v júni až 9,5 %.

K významnému oživeniu prispel aj domáci dopyt. Export rástol v prvom polroku 2010 o 3,5%. Najväčší dopyt prišiel z Číny, Indie a Brazílie. So silnejúcim dopytom po strojárskych zariadeniach prekvapili aj iné krajiny ako je Rusko, Poľsko, Švajčiarsko, Turecko, Kórea či Maďarsko.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať