Zvýšenie cla v Rusku!

Putin chce zvýšiť clá na dovážané automobily! S postupným zvyšovaním cla chce ruská vláda donútiť zahraničné automobilky otvoriť svoje závody v Rusku. Plán s clom sa má týkať tak jazdených ako aj nových automobilov.  V súčasnosti je v Rusku dovozné clo na nové automobily vo výške 30 %.

Napríklad: v Nemecku tvorí objem vývozu do Ruska  3,2 % z celého objemu. Pre porovnanie, do USA je to 6,7 %. Ako zahýbe zvýšené clo s výrobcami automobilov?

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať