Varovanie OECD: AI ohrozuje 27 % pracovných pozícií

robotizacia

Revolúcia spôsobená raketovým vzostupom umelej inteligencie a jej zaradenia do našich životov je dôsledkom mnohých negatívnych predikcií, ovplyvňujúcich životy a bezpečnosť ľudskej populácie. Podľa vyjadrenia OECD je v priamom ohrození viac ako štvrtina pracovných pozícií členských krajín.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vytýčila podľa portálu The Guardian pracovné pozície, ktoré požadujú vysokú mieru schopností a reprezentujú približne 27 % zamestnaní naprieč jej 38 členskými štátmi, zahŕňajúc Spojené kráľovstvo, Japonsko, Nemecko, USA, ale aj Slovensko.

„Pracovné pozície v oblasti financií, medicíny a právnych činností, ktoré často vyžadujú mnoho rokov vzdelávania a spoliehajú sa na zhromažďovanie skúseností pre dosiahnutie určitého výsledku, sa môžu ocitnúť v ohrození kvôli automatizácii umelou inteligenciou,“ zaznelo vo vyhláseniach.

Podľa výskumov umelej inteligencie vyšlo mnoho prípadov, kedy mali AI nástroje (ako napríklad ChatGPT) výstupy nerozoznateľné od tých ľudských. Práce vo vyššom ohrození boli definované ako také, ktoré využívajú viac ako 25 zo 100 schopností, ktoré považuje umelá inteligencia za ľahko automatizovateľné.

Nasledujúci graf zobrazuje percentá pracovných pozícií, ktoré AI ohrozuje v jednotlivých členských krajinách OECD. Slovensko patrí spolu s Maďarskom a Českou Republikou k tým najviac ohrozeným.

Ako uvádza agentúra Reuters, dve tretiny pracovníkov, ktorí už spolupracujú s umelou inteligenciou uviedlo, že automatizácia a prítomnosť AI napomáha k vyššej bezpečnosti ich práce.

Generálny tajomník OECD Mathias Cormann však dodal, že snaha o zníženie tohto rizika bude pri téme ovplyvňovania umelej inteligencie pracovných pozícií prioritou. „To, ako AI ovplyvní zamestnanosť a či budú benefity prevládať nad rizikami, bude záležať na opatreniach, ktoré zavedieme. Vlády musia pracovníkom pomôcť pripraviť sa na zmeny a profitovať s príležitostí, ktoré umelá inteligencia prinesie.“

Revolúcia spôsobená umelou inteligenciou prináša okrem rizík aj veľké množstvo príležitostí, ktoré môžu posunúť ľudskú civilizáciu na ďalší level. Je však dôležité, aby nebola ohrozená bezpečnosť populácie a AI bola využívaná len v prospech ľudstva. Je pravdepodobné, že umelá inteligencia nahradí množstvo pracovných pozícií, to však môže priniesť vyššiu automatizáciu monotónnych procesov a nové pracovné pozície, ktoré môžu potencionálne nasýtiť zvýšený dopyt po pracovných miestach.

Zdroje: reuters.com; theguardian.com

Redaktor portálu investicne.sk
Zdieľať
Komentáre