13 najpopulárnejších tradingových patternov

Čo v technickej analýze znamená výraz pattern?

Pattern znamená opakujúci sa prvok alebo vzor(ec), a to nielen v tradingu, ale aj v rôznych iných aspektoch života – príroda, psychológia, hudba, design, atď. Pokiaľ ide o obchodovanie, patternom sa rozumie stabilný a stále sa dookola opakujúci cenový, objemový alebo indikátorový vzor. Patterny sú v grafoch tvorené cenovými pohybmi – nazývame ich cenové patterny.

Pri sledovaní finančných trhov v priebehu rokov bolo zistené, že cenové grafy vytvárajú rôzne patterny, ktoré by mohli byť použité na predpovedanie ďalších pohybov. Existujú patterny, ktoré naznačujú obrat trendu, a existujú patterny, ktoré ukazujú jeho pokračovanie. Tu je dôležité poznamenať, že tvorba cenových patternov na grafoch neznamená, že sa cena bude pohybovať tak, ako tieto patterny predpovedajú. Táto možnosť je však viac pravdepodobná a pri obchodovaní môže pomôcť.

V tomto článku vám predstavíme 13 najpopulárnejších tradingových patternov.

Pattern Head & Shoulders (hlava a ramená) a obrátený Head & Shoulders

Jedná sa o reverzné patterny, ktoré sa obvykle vytvárajú na lokálnych minimách a maximách cenového grafu v rámci rastúceho alebo klesajúceho trendu. Patterny naznačujú, že aktuálny trend slabne a dá sa preto očakávať, že cena začne korigovať, alebo dôjde k úplnému obratu trendu.

1. Head & Shoulders

Pattern Head & Shoulders sa vytvára na High v rastúcom trende. Dolná línia je nakreslená cez body 1 a 2 (neckline). Pattern sa považuje za dokončený až po prerazení ceny pod úrovňou neckline.

Následne sa očakáva, že cena klesne o vzdialenosť rovnajúcu sa aspoň výške patternu, ktorá sa meria v pipoch od High patternu po neckline. Pre zadávanie obchodu existuje mnoho variantov. Vstup do short (predaja) môže byť buď pri prerazení neckline, alebo je možné počkať a vstúpiť, až sa na túto úroveň cena po prerazení vráti (pullback).

2. Obrátený Head & Shoulders

Pattern Obrátený Head & Shoulders je vytváraný na Low v klesajúcom trende. Horná línia je nakreslená skrz body 1 a 2 (neckline). Pattern sa považuje za dokončený až po prerazení ceny nad úrovňou neckline. Následne sa očakáva, že cena vzrastie o vzdialenosť rovnajúcu sa aspoň výške patternu, ktorá sa meria v pipoch od Low patternu po neckline. Pre zadávanie obchodu existuje mnoho variantov. Vstup do Long (nákupu) môže byť buď pri prerazení neckline, alebo je možné počkať a vstúpiť, až sa na ňu cena po prerazení vráti (pullback).

Patterny Dvojitý vrchol a Dvojité dno

Jedná sa o reverzné patterny, ktoré sa obvykle vytvárajú na lokálnych maximách a minimách cenového grafu v rámci rastúceho alebo klesajúceho trendu. Patterny naznačujú, že súčasný trend oslabuje a dá sa preto očakávať, že dôjde ku korekcii alebo celkovému obratu.

3. Dvojitý vrchol

Dvojitý vrchol sa vytvára na High v rastúcom trende. Horizontálne spodná línia je nakreslená cez bod 1. Pattern je považovaný za úplne vytvorený až po prerazení ceny pod túto líniu. Vtedy sa očakáva, že cena klesne o vzdialenosť rovnajúcu sa aspoň výške patternu, ktorá sa meria v pipoch od High patternu po spodnú líniu.

Pre zadávanie obchodu existuje mnoho variantov. Vstup do short (predaja) môže byť buď pri prerazení línie, alebo je možné počkať a vstúpiť, až sa na ňu cena po prerazení vráti (pullback).

4. Dvojité dno

Dvojité dno sa vytvára na Low v klesajúcom trende. Horizontálne horná línia je nakreslená skrz bod 1. Pattern sa považuje za dokončený až po prerazení ceny nad úroveň línie. Vtedy sa očakáva, že cena vzrastie o vzdialenosť rovnajúcu sa aspoň výške patternu, ktorá sa meria v pipoch od Low patternu po líniu.

Pre zadávanie obchodu existuje mnoho variantov. Vstup do Long (nákupu) môže byť buď pri prerazení línie, alebo je možné počkať a vstúpiť, až sa na ňu cena po prerazení vráti (pullback).

Patterny Trojitý vrchol a Trojité dno

Jedná sa o reverzné patterny, ktoré sa obvykle vytvárajú na lokálnych minimách a maximách cenového grafu v rámci rastúceho alebo klesajúceho trendu. Patterny naznačujú, že súčasný trend oslabuje a dá sa preto očakávať, že dôjde ku korekcii alebo celkovému obratu.

5. Trojitý vrchol

Trojitý vrchol sa vytvára na High v rastúcom trende. Horizontálne spodná línia je nakreslená skrz body 1 a 2. Pattern je považovaný za úplne vytvorený až po prerazení ceny pod túto líniu. Vtedy sa očakáva, že cena klesne o vzdialenosť rovnajúcu sa aspoň výške patternu, ktorá sa meria v pipoch od High patternu po spodnú líniu. Pre zadávanie obchodu existuje mnoho variantov. Vstup do short môže byť buď pri prerazení línie, alebo je možné počkať a vstúpiť, až sa na ňu cena po prerazení vráti (pullback).

6. Trojité dno

Trojité dno sa vytvára na Low v klesajúcom trende. Horizontálne horná línia je nakreslená skrz body 1 a 2. Pattern sa považuje za dokončený až po prerazení ceny nad úroveň línie. Vtedy sa očakáva, že cena vzrastie o vzdialenosť rovnajúcu sa aspoň výške patternu, ktorá sa meria v pipoch od Low patternu po líniu. Pre zadávanie obchodu existuje mnoho variantov. Vstup do Longu môže byť buď pri prerazení línie, alebo je možné počkať a vstúpiť, až sa na ňu cena po prerazení vráti (pullback).

7. Klin

Klin je obratový pattern, ktorý je tvorený na maximách a minimách trendov medzi dvoma konvergentným čiarami (supportom a rezistenciou).

Pattern má niektoré podobné črty ako “trojuholník”, pričom kľúčovým rozdielom je uhol sklonu oboch čiar, ktoré ho tvoria. V tomto prípade idú obe v rovnakom smere.

“Klin” je považovaný za dokončený, keď cena prerazí líniu proti jej smeru. Ak je “klin” tvorený na maximách v rámci rastúceho trendu, tak po prerazení ceny pod líniu supportu, možno očakávať, že sa cena bude pohybovať nižšie, v smere prierazu. Cieľom je potom vzdialenosť rovnajúca sa základni patternu (H) v pipoch.

Ak je “klin” tvorený na minimách v klesajúcom trende, tak po prerazení ceny nad líniu rezistencie, možno očakávať, že sa cena bude pohybovať vyššie, v smere prierazu. Cieľom je vzdialenosť rovnajúca sa základni patternu (H) v pipoch.

8. Diamant

Celkom vzácny obratový pattern v tvare diamantu. Je tvorený na miestnych maximách a minimách cenového grafu v rámci rastúceho alebo klesajúceho trendu. Pattern naznačuje, že súčasný trend oslabuje a očakáva sa, že cena začne tvoriť korekciu alebo dôjde k obratu trendu.

Ak sa “Diamant” vytvorí na maximách v rámci rastúceho trendu, tak po prerazení ceny pod líniu supportu, možno očakávať jej ďalší pokles. Cieľom je výška patternu (H) v pipoch. Ak sa “Diamant” vytvorí na minimách v klesajúcom trende, tak po prerazení ceny nad líniu rezistencie, možno očakávať jej ďalší rast. Cieľom je výška patternu (H) v pipoch.

9. Obdĺžnik

Obdĺžnik je univerzálny vzor, ktorý môže predpovedať ako obrat, tak pokračovanie aktuálneho trendu. Vyzerá ako kanál tvorený horizontálnymi úrovňami supportu a rezistencie, vo vnútri ktorého cena konsoliduje.

Obchodníci štandardne obchodujú v smere, v ktorom je pattern prerazený. Ak cena prerazí nad líniu rezistencie, tak možno očakávať, že cena bude pokračovať vyššie, v smere prerazenie. Pokiaľ dôjde k prerazeniu pod líniu supportu, tak možno očakávať, že cena bude pokračovať nižšie, v smere prerazenie. Cieľom je výška patternu (H) v pipoch.

10. Vlajka

Vlajka je pokračujúcim patternom v smere aktuálneho trendu. Pattern naozaj vyzerá ako vlajka: po silnom cenovom pohybe (stožiar) začne cena konsolidovať do strany (vlajka), ktorá je buď vodorovná, alebo klesajúca smerom k stožiaru. “Vlajka” môže mať tvar obdĺžnika, trojuholníka alebo klinu. Potom, čo cena dokončí korekciu a prerazí nad líniu rezistencie “vlajky”, možno očakávať, že cena bude pokračovať v smere prerazenia. Cieľom je výška stožiaru (H).

Trojuholníky

Existujú tri základné typy Trojuholníka:

11. Symetrický trojuholník

Ide o univerzálny pattern, ktorý môže predpovedať ako obrat, tak pokračovanie aktuálneho trendu. Je tvorený dvoma konvergentnými líniami, supportom a rezistenciou. Očakáva sa, že cena bude pokračovať v smere, v ktorom je pattern prerazený. Ak cena prerazí nad hranicu rezistencie, očakáva sa ďalší rast. Pokiaľ cena klesne pod líniu supportu, očakáva sa ďalší pokles. Cieľom je hodnota základne patternu (H) v pipoch.

12. Rastúci trojuholník

Ide o rastúci pokračujúci pattern, ktorý je vytvorený vodorovnou líniou rezistencie a uptrendovou čiarou (rastúca línia supportu). Potom, čo cena prerazí nad rezistenciu, tak sa očakáva jej ďalší rast. Cieľom je hodnota základne patternu (H) v pipoch.

13. Klesajúci trojuholník

Ide o klesajúci pokračujúci pattern, ktorý je vytvorený vodorovnou líniou supportu a downtrendovou čiarou (klesajúcou líniou rezistencie). Potom, čo cena prerazí pod support, očakáva sa jej ďalší pokles. Cieľom je hodnota základne patternu (H) v pipoch.

Autorom je spoločnosť RoboMarkets.cz

Upozornenie na riziká:

  1. Tento materiál a informácie v ňom obsiahnuté slúžia len pre informačné účely a v žiadnom prípade by nemali byť považované za poskytovanie investičného poradenstva na účely zákona o investičných spoločnostiach 87 (I) 2017 Cyperskej republiky, alebo akúkoľvek inú formu osobného poradenstva alebo odporúčania, ktoré sa týkajú určitého typu transakcií s určitými druhmi finančných nástrojov.
  2. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov alebo budúceho výkonu.
Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať