Bulharsko neplní všetky kritéria pre prijatie eura

0

Bulharsko, ktoré dúfa v skoré zavedenie eura, stále neplní všetky kritériá potrebné pre prijatie jednotnej európskej meny. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na hodnotenie Európskej komisie. To bude zverejnené v stredu.

„Na základe hodnotenia právnej zlučiteľnosti a plnenia konvergenčných kritérií a s prihliadnutím na iné relevantné faktory sa komisia domnieva, že Bulharsko neplní podmienky na prijatie eura,“ uvádza sa podľa agentúry Reuters v hodnotení Európskej komisie.

Pre prijatie eura musí krajina splniť niekoľko podmienok, ako je výška dlhodobých úrokových sadzieb, inflácie, rozpočtového deficitu a štátneho dlhu, ako aj stabilný výmenný kurz voči euru.

Krajina musí mať aj nezávislú centrálnu banku a byť dobre integrovaná do ekonomiky eurozóny. Podľa komisie plní Bulharsko kritériá nízkej inflácie a zdravých verejných financií. Jeho zákon o centrálnej banke však nespĺňa požiadavky na nezávislosť centrálnej banky a zákaz menového financovania.

investicne.sk
Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať