Aký je rozdiel medzi investovaním a špekuláciou?

0
Špekulant (Thinkstock)

Aj keď sa vám otázka v nadpise môže zdať ľahká, hľadanie správnej odpovede dá zabrať.

Už v najstaršej burzovej knihe s názvom Confusion of Confusions (z roku 1688) sa autor a obchodník Joseph de la Vega zmienil o investoroch a špekulantoch. Vo svojich známych dialógoch spomenul tri triedy mužov – do prvej patrili bohatí investori nazývaní  „finanční lordi“, v druhej boli obchodníci (občas to boli aj špekulanti) a v tretej tzv. trvalí špekulanti prezývaní aj hazardní hráči.

O presnú definíciu investora a špekulanta sa pokúsil aj Benjamin Graham s Davidom Doddom. „Investičná operácia je taká, ktorá vám po dôkladnej analýze sľúbi bezpečnosť istiny a uspokojivú návratnosť“, uvádza sa v Grahamovej práci Security Analysis (1934). Operácie, ktoré tieto podmienky nespĺňajú, sú špekulatívne.

Graham bol znepokojený tým, že pojem investor sa na akciovom trhu používal pre každého, bez ohľadu na to, za akým účelom cenný papier nakúpi. Napriek tomu pripúšťal, že špekulácie sú potrebné. „Špekulácie nie sú nemorálne. Niektoré sú dokonca nevyhnutné, poznamenal Graham.

Častým a rozumným východiskom, ktorý nám pomáha odlišovať investíciu od špekulácie, býva časový horizont (dlhodobé/krátkodobé myslenie). Tento jeden faktor ale nestačí, pretože rozdiel je oveľa zložitejší.

Iní poukazujú na rizikový faktor – kým s investovaním sa spája dôkladná analýza a nižšie riziko, špekulácia má blízko k hazardu. Treba však zdôrazniť, že aj špekulanti si dávajú záležať na kvalifikovanom obchodnom rozhodnutí.

K najväčšiemu špekulantovi všetkých čias patril bezpochyby André Kostolany. Ako tvrdieval, špekulant musí byť vynikajúcim mysliteľom s globálnym nadhľadom. Nemusí byť nadrvený matematickými vzorcami, štatistikou a naspamäť recitovať ekonomické teórie. Skôr než dobrým ekonómom by mal byť špekulant dobrým psychológom, sociológom, filozofom či politológom.

Aktuálnym trendom je vznik nového burzového druhu – investulator. Mnoho investorov totiž nevedomky získava špekulatívne návyky. A ako tvrdia mnohí profesionáli, práve to je dôvod, prečo investori pri akciách pohoria.

Dušan Hruška
DUŠAN HRUŠKA je zakladateľom a zároveň aj šéfredaktorom Investičných Novín - www.investicne.sk. Je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, kde vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie.
Zdieľať