Íri vedia opäť chodiť. Po finančných trhoch!

0

Od roku 2010, kedy do Írska mierila zahraničná pomoc, sa krajina vo štvrtok dokázala prvýkrát refinancovať samostatne. Agentúra pre správu írskeho dlhu (NTMA) umiestnila na peňažný trh cenné papiere s 3-mesačnou splatnosťou v celkovom objeme 500 miliónov eur. Íri musia zaplatiť úrok vo výške 1,8 %. Dopyt prevýšil ponuku takmer trojnásobne!

Vďaka záujmu investorov o írske dlhové papiere, je agentúra NTMA s aukciou spokojná. „Sme povzbudení silným dopytom a konkurencieschopnou úrokovou sadzbou, povedal generálny riaditeľ agentúry, John Corrigan.

Írsko bolo prvou krajinou, ktorá dostala od Európskej únie, Európskej centrálnej banky a Medzinárodného menového fondu finančnú injekciu v objeme 67,5 miliárd eur. Od tej doby sa Írom nepodarilo získať kapitál z finančných trhov.

Nové problémové deti

V súčasnosti sú problémovými deťmi eurozóny Španielsko a Taliansko, kde výnosnosť štátnych dlhopisov prudko vzrástla. Kým Španielsko už požiadalo o pomoc pre svoj bankový sektor, Taliansko kráča stále po svojich. Žiadosť o finančnú pomoc prišla aj z Cypru, ktorého ekonomiku ohrozujú grécke problémy. Pozitívna správa prišla zo slovinského Mariboru, kde premiér Slovinska oznámil, že jeho krajina sa nateraz zaobíde bez vonkajšej pomoci.

Zaspomínajte si, ako sa zo začiatočného dlhového vírusu stala terajšia euronákaza -> Chronológia dlhovej krízy v roku 2011

Dušan Hruška
DUŠAN HRUŠKA je zakladateľom a zároveň aj šéfredaktorom Investičných Novín - www.investicne.sk. Je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, kde vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie.
Zdieľať