Európska únia, to sa ti hádam len sníva?!

0

Uspávanka bolestných, ale účinných opatrení vyústila do zlého sna vďaka konkrétnym krokom exekutív i jurisdikcií členských štátov. Počas prvej noci tejto, „zdá sa dlhotrvajúcej nočnej mory“, sa udiali „neuveriteľné“ veci. Protagonistami prvej noci sú Cyprus, Portugalsko, Grécko a Fínsko.

Jednoduchá matematika

Cyprus ako aktuálne predsedajúca krajina EÚ požiadala o finančnú pomoc Rusko. Pragmaticky, z pohľadu Cypru je to pochopiteľné riešenie nelichotivej situácie. Druhá strana mince je však politická a hospodárska príslušnosť štátu, ktorá je členom určitého hospodárskeho celku. Nikózia žiada pomoc vo výška 5 mld. €. Prihliadnuc na už realizovanú pôžičku vo výške 2,5 mld. € sa celkový objem pomoci blíži ku najpesimistickejším šumom z Bruselu, ktoré informovali o 10 mld. €.

Zlatým klincom nočného cyperského vystúpenia je skutočnosť, že počas týždňa sem pricestovali predstavitelia Európskej centrálnej banky a Medzinárodného menového fondu, aby prerokovali podmienky pomoci. Pre Cyprus sa črtá dobrý argument pri presadzovaní svojej predstavy pomoci z EÚ, ak ponuka nenaplní cyperské predstavy, požičia si od Ruska (jednoduchá matematika).

Úspory v rozpore s ústavou

Naopak Portugalsko pri svojej snahe svedomito realizovať úsporné riešenia narazilo na nečakanú prekážku. Ústavný súd rozhodol, že hlavná časť úsporných opatrení na strane výdavkov štátu (zrušiť špeciálne príplatky štátnym zamestnancom ako aj dôchodcom pred letnými prázdninami a Vianocami) je v rozpore s ústavou.

Spochybňovať rozhodnutie ústavného súdu nie je cieľom tohto textu, ide skôr o porovnanie druhej strany váh, kde je naložených 80 mld. €, na ktoré čakajú veritelia a dôsledky neplnenia záväzkov. Je možné dodržiavať ústavu bez reálnych prostriedkov na jej plnenie?

Grécko ( tradičný faktor, ktorý EÚ spôsobuje bezsenné noci) teraz pritvrdilo. Verejné vyhlásenia o neschopnosti plniť ozdravný plán, no zároveň o neupúšťaní od požiadaviek na zmiernenie medzinárodnej pomoci, sú fatálnym prejavom bezradnosti. Grécke optimistické vyhlásenia (zväčša vyfabulované) prinášajú obavy. Čo možno čakať od tých súčasných?

Fínsko bez eura?

Na absolútne spestrenie nočnej mory sa zapojilo aj Fínsko. Tradičný pokojný prístav EÚ a jedna z opôr stability, je pripravená opustiť eurozónu. Medzi riadkami proeurópskej básničky je čitateľná neochota upúšťať od nárokov finančnej pomoci. Verejné vyhlásenia fínskej ministerky financií boli posledným impulzom pred prebudením sa do ďalšieho európskeho rána. I keď zdanie občas klame, teraz sa zdá, že málo kto má záujem riešiť situáciu. Napriek tomu každý chce, aby ju niekto vyriešil.