Odhalený kartel dostal pokutu vo výške 1,1 miliardy dolárov

Indický úrad pre dohľad uložil pokutu pre 11 cementárskych spoločností kvôli dohode o stanovovaní cien. Komisia pre hospodársku súťaž Indie (CCI) uložila pokutu spolu vo výške viac ako 60 miliárd rupií (1,1 miliardy dolárov). Spoločnosti sú obvinené z obmedzovania dodávok a kontroly cien prostredníctvom protiprávnych dohôd. Niektoré firmy však obvinenia popierajú a vyhlásili, že sa budú domáhať zrušenia obvinení. Komisia dala spoločnostiam na zaplatenie pokuty 90 dní.

Rast si vyžiadal zvýšený dopyt

India je rozvíjajúca sa ekonomika, ktorá zaznamenáva v posledných rokoch silný rast. V snahe ďalej posilňovať svoju hospodársku expanziu bol v posledných rokoch zvýšený tlak k zlepšovaniu existujúcej infraštruktúry. Boli realizované viaceré projekty v snahe vybudovať novú infraštruktúru, ako sú letiská v menších mestách, či cesty spájajúce vidiecke oblasti s mestskými centrami.

Všetky tieto faktory prispeli k rastúcemu dopytu po cemente. Cementárenské spoločnosti zámerne nezvyšovali svoje zásoby, ktoré si vyžadovali rastúci dopyt a to malo za dôsledok vyššie ceny cementu. „Komisia zistila, že cementárne nevyužívali dostupné kapacity s cieľom znížiť zásoby a dosiahnuť tak v časoch vyššieho dopytu zvýšenie cien”, uviedla vo vyhlásení CCI.

 

MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať
rm stock Komentáre