Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda sa na Slovensku mierne zvýšili

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda za december 2011 vo väčšine odvetví mierne stúpli oproti tomu istému mesiacu v 2010. Výsledkom je celkové zvýšenie oboch ukazovateľov za rok 2011 v porovnaní s predošlým rokom, informuje o tom Štatistický úrad SR. Bol to tak jeden zmála priaznivých momentov v makroekonomickom vývoji Slovenska v roku 2011, a to aj napriek spomalenému rastu ekonomiky a zhoršeniu ekonomickej klímy na Slovensku.

V porovnaní s rokom 2010 vzrástla zamestnanosť najviac v informačných a komunikačných činnostiach o 13,8 %, vo vybraných trhových službách o 5,6 %, priemysle o 4,3 %, v doprave a skladovaní o 1,4 % a v maloobchode o 0,8 %.  Naopak nedarilo sa najviac stavebníctvu, kde klesla zamestnanosť o 3,6 %. Najviac Slovákov už tradične pracovalo v roku 2011 v priemyselnej výrobe, celkovo 499,4 tis.

Priemerná mesačná mzda

Taktiež sa v roku 2011 zvýšila mzda s porovnaním roku 2010, najviac v informačných a komunikačných činnostiach o 10,4 %, stavebníctve o  4,2 %, priemysle o 3,6 %, vo vybraných trhových službách o 3,3 %,  maloobchode o 1,3 %. Tradične najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu mali zamestnanci v informačných a komunikačných činnostiach a to 1736 eur. Mzda v priemysle dosiahla hodnotu 824 eur, vo vybraných trhových službách 811 eur, veľkoobchode 745 eur, predaji a oprave motorových vozidiel 724 eur, v doprave 719 eur, v stavebníctve 603 eur, maloobchode 554 eur, ubytovaní 552 eur, a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 358 eur.

podľa informácií portal.statistics.sk

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock Komentáre