Siemens stiahol 500 miliónov z francúzskej banky

Nemecký priemyselný podnik Siemens stiahol 500 miliónov euro z francúzskej banky a vložil ich do Európskej centrálnej banky (ECB).Podľa Financial Times stiahol hotovosť z obáv o stabilitu nemenovanej banky. Rozhodnúť tiež údajne mala vyššia úroková sadzba v ECB. Siemens má v ECB uložených už 6 miliárd EUR na jednotýždňových depozitách a môže ich vybrať so sedemdňovou výpovednou lehotou.

V minulom roku Siemens požiadal regulátora o bankovú licenciu, aby mohol rozšíriť svoj finančný servis. Je to jedna z obmedzeného počtu spoločností, ktoré majú bankovú licenciu a teda môžu ukladať hotovosť priamo v ECB. Chce sa tak chrániť pred dopadmi dlhovej krízy a nedôverou bánk v regióne.

Správa prichádza týždeň potom ako Moody’s znížila rating francúzskym bankám Societe Generale a Credit Agricole po ich vystavení gréckym dlhom. Francúzske banky sú najviac vystavené hrozbám gréckych štátnych dlhopisov.

Podľa informácií bbc.co.uk

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať