Zvládli by americké banky ťažkú krízu? Fed zverejnil výsledky stress testov

Jerome Powell
Šéf Fedu Jerome Powell

Najväčšie americké banky boli opäť podrobené záťažovým testom (tzv. stress testy), ktorých cieľom je odhaliť potenciálne slabiny vo finančnom systéme. Z výsledkov, ktoré zverejnil Federálny rezervný systém vyplýva, že najväčšie americké banky by zvládli ťažkú ekonomickú recesiu a zároveň by dokázali pokračovať v poskytovaní úverov domácnostiam a podnikom.

Simulácia ukázala, že 31 veľkých bánk by vykázalo straty 685 miliárd USD, čo je v porovnaní s minuloročnými výsledkami záťažových testov nárast o 144 miliárd USD. Minulý rok však bolo testovaných menej finančných domov. Napriek tomu by všetkých 31 testovaných bánk spĺňalo minimálne regulačné normy.

Michael Barr, podpredseda Fedu pre dohľad, pripísal vyššie kolektívne straty skutočnosti, že banky na seba prevzali väčšie riziko a zároveň im vznikli vyššie náklady. Súčasné prostredie vyšších úrokových spôsobilo, že poskytovanie úverov je pre banky rizikovejšie a nákladnejšie, čo môže znižovať ich ziskovosť.

Jednou z oblastí, ktorá v porovnaní s minulým rokom zaťažila banky viac, je dlh na kreditných kartách, ktorý nedávno dosiahol rekordný objem. Navyše, vyššie percento ľudí spláca tieto dlhy oneskorene. Zároveň boli príjmy bánk z poplatkov nižšie, čo im poskytlo menšiu rezervu na absorbovanie týchto strát.

„Hoci sú banky dobre pripravené na hypotetickú recesiu, záťažový test zároveň potvrdil, že existujú oblasti, ktoré treba sledovať,“ povedal Barr. „Finančný systém a jeho riziká sa neustále vyvíjajú a počas veľkej recesie sme sa naučili, aká je cena za to, keď si neuvedomíme meniace sa riziká.“

V dôsledku finančnej krízy z roku 2008, ktorá viedla ku globálnej hospodárskej recesii, Fed pravidelne uskutočňuje záťažové testy s cieľom preskúmať odolnosť bánk. Tieto testy nadobudli ešte väčší význam po tom, ako minuloročný kolaps troch amerických bánk vyvolal turbulencie v bankovom systéme. Záťažový test počíta so situáciou, kedy nezamestnanosť stúpne na 10 %, akciový trh sa prepadne o 55% a hodnota komerčných nehnuteľností klesne o 40 %.

Zdroje: cnn; cnbc; finance.yahoo.com

98 %


Viac ako 1000 US akcií bez poplatku

Viac ako 3000 US akcií s nízkymi poplatkami

Fyzické akcie i ETF*

Špičková podpora v CZ jazyku


*Fyzické ETF iba pre profesionálnych klientov

Obchodovanie je vždy spojené s rizikom

Sponzorované

DUŠAN HRUŠKA je zakladateľom Investičných Novín - www.investicne.sk. Je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, kde vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie. Je tiež zakladateľom portálu www.skolaforexu.sk
Zdieľať
rm stock Komentáre