Vstúpi ECB do cyperského dlhu?

Európska centrálna banka (ECB) vložila do štátnych dlhopisov „rozpočtových hriešnikov“ viac než 100 mld. EUR. A to aj napriek intenzívnej kritike.

Neochotne tak ponúkla pomocnú vedľajšiu rolu, ktorej sa chce teraz zbaviť. Napriek tomu sú očakávania veľké.

Tento krát volá o pomoc zadĺžený Cyprus. Krajina sa odvoláva na zvýšené náklady pri refinancovaní svojho dlhu v poslednom mesiaci. Investori o cyperských dlhopisoch pochybujú, nakoľko sú domáce banky úzko previazané s gréckymi. A o Grécku sa „vie svoje“.

Pri poslednej emisii 10-ročných dlhopisov, si investori zapýtali 7 – percentný úrok. Nákupy ECB tak môžu prispieť k zníženiu týchto nákladov, ktoré platí Cyprus svojim dlžníkom. Od mája 2010 vložila Európska centrálna banka do nákupu dlhopisov vysoko – zadlžených krajín 130 mld. eur. Spočiatku išlo o dlhové papiere Grécka, Írska a Portugalska. Neskôr sa k nim pridali aj talianske a španielske dlhopisy.

Vstup Cypru do nákupného programu je „nevýznamný“. Objem nesplatených štátnych pokladničných poukážok a dlhopisov činí 9 mld. eur. Ide tak len o zlomok talianskeho dlhu, kde nesplatené dlhové papiere tvoria objem  1600 mld.

Politicky je pomoc ECB tejto krajine kontroverzná, nakoľko vznikajú spory medzi európskymi menovými orgánmi. Nemecká Bundesbank, ako najväčší akcionár ECB je za ukončenie nákupného programu ECB. Len pred týždňom kritizoval hlavný predstaviteľ Bundesbank, Jens Weidmann nákupný program ECB slovami, že sa tým  „zotrú hranice medzi zodpovednosťou menovej politiky na jednej strane a fiškálne politiky na strane druhej“.

Podľa informácií ftd.de

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock