Nelegálna práca v Grécku prekvitá

Na základe štúdie zorganizovanej inšpektorátom práce bolo zistené, že v Grécku v roku 2010 pracovalo až 500 000 ľudí nelegálne, bez registrácie. Štúdii bolo podrobených 27 538 spoločností, ktoré predstavujú zhruba 3 % z celkového počtu aktívnych spoločností v Grécku.

Podľa zistených výsledkov veľká časť zamestnancov „na čierno“ boli cudzinci, ale túto zárobkovú činnosť vykonávalo aj veľa gréckych občanov. Regióny s najvyšším počtom nelegálnych pracovníkov sú východné Macedónsko, Attika a Tesália.

Nelegálna práca je typickým sprievodným javom nezamestnanosti. Je výhodou pre podnikateľov a spoločnosti, lebo prostredníctvom nej si môžu zabezpečiť nižšie daňové základy, keď nebudú evidovať prácu ilegálnych pracovníkov.

Na zvýšenie daňových príjmov sa grécka vláda rozhodla o zavedenie nového druhu dane, ktorá sa týka iba podnikov, ktorých čistý zisk presiahol v roku 2010 sumu 100 000 €. Ministerstvo financií oznámilo, že splátky môžu byť rozložené na obdobie 12 mesiacov, ale celková suma splátok nemôže byť nižšia ako 1 000 €. Opatrenie sa dotýka 16 922 firiem, z toho: 11 904 s čistým ziskom medzi 100 000 € a 300 000 €, 3 571 s čistým ziskom medzi 300 000 € a 1 mil. €, 1 146 s čistým ziskom medzi 1 mil. € a 5 mil. € a 301 podnikov s čistým ziskom za rok 2010, ktorý presahuje sumu 5 mil. €.

Zdroj: www.ansamed.biz

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať