IN: Black-box trading – Súbor ľudí tvoriaci zložku systému

0

Súbor ľudí, tvoriaci zložku informačného systému (IS) spoločnosti RSJ Algorithmic Trading a.s. je nemalý.

Ako prvé spomenieme osoby “narábajúce” s množstvom informácií poskytovanými obchodným systémom, čím patria k rozhraniu celého IS. Rozhranie systému Black box trading sa nachádza v Prahe, kde spoločnosť prijíma a zadáva cez IS jednotlivé pokyny.  Na priebeh obchodovania tak z centrály umiestnenej v Prahe dozerá 10 ľudí, tzv. traderov (al. obchodníkov).

Ďalšiu významnú skupinu tvoria programátori a matematici, starajúci sa o správu softvérovej platformy a neustálu aktualizáciu systému. Pracujú tak na trvalom vývoji, vytvárajú nové modely a neustále monitorujú softvérovú platformu daného informačného systému.

K súboru ľudí, ktorý označuje definícia informačného systému,  priraďujeme aj osoby, ktoré nie sú zamestnancami spoločnosti, ale pracujú na základe zmluvy o hardvérovom outsorcingu, ku ktorým patrí zmluvný vzťah SaaS ( Software as a Service) a PaaS (Process as a Service).

Pri obchodno-informačnom systéme Black-box Trading ide najmä o outsorcing objemných serverov, umiestnených mimo podnik (viď kapitola: Hardvérová platforma). Pre dozeranie na ich funkčnosť a pre rýchly servisný prístup podnik využíva služby outsourcingovej spoločnosti. Na servery v Nemecku, Londýne či v Chicagu tak dozerajú externé osoby, ktoré nie sú zamestnancami českej spoločností a ktoré sú v prípade vzniknutia poruchy priamo v centre danej burzy.

Tento vzťah a následná forma outsourcingu sa pre firmu javí ako veľmi vhodná, nakoľko neviaže tzv. Total cost ownership (TCO), spojené s vybudovaním či prenájmom prevádzok určený pre správu serverov.

Dušan Hruška

© Investičné Noviny