Algorithmic trading

Oblasť softvérového obchodovania a matematického modelovania

Najrýchlejšia burzová platforma na svete

Stručne a výstižne: Rýchly, rýchlejší, SIX !

IN: Black-box trading – Súbor ľudí tvoriaci zložku systému

Pri obchodno-informačnom systéme Black-box Trading ide najmä o outsorcing objemných serverov, umiestnených mimo podnik.

IN: Black box trading – hardvérová platforma

Pre dozeranie na ich funkčnosť a pre rýchly servisný prístup využíva formu outsourcing-u.

Black-Box Trading: Softvérová platforma

Zaujímavosťou celého systému je schopnosť realizovať komplexné matematické výpočty a transformácie dát vo vysokých frekvenciách.

Nemýľme si HFT s algorithmic trading!

Tu ide o tzv. discretionary trading, kde sa trader (obchodník) pri nákupe alebo predaji určitého finančného aktíva z burzy rozhoduje podľa vlastných (subjektívnych) skúseností a momentálnej nálady.

Karel Janeček: Matematik, ktorý dobíja svetové burzy

Aj takto sa dá zhrnúť osoba 37-ročného matematika, ktorá stojí za miliardovými pohybmi na svetových burzách.