Karel Janeček: Matematik, ktorý dobíja svetové burzy

Ročný obrat jeho spoločnosti je taký vysoký, že by dokázal  7 300 krát zaplniť  slovenský rozpočet. 2 879 biliónov českých korún zobchoduje ročne 11-člený expertný tím českého matematika, Karla Janečka.

Zakladateľ a riaditeľ spoločnosti RSJ Algorithmic Trading, externý pedagóg na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe , dobíjateľ  finančných trhov. Aj takto sa dá zhrnúť  osoba 37-ročného matematika, ktorá stojí za miliardovými pohybmi na svetových burzách.

K záujmu o cenné papiere inklinoval už počas štúdii. Tie boli doprevádzané svetoznámymi univerzitami, kde dostal priestor pre svoje matematické schopnosti. Na Matematicko – fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe vyštudoval odbor teória pravdepodobnosti.  Titul PhD. získal v roku 2004, po absolvovaní odboru matematické financie  na  univerzite  Carnegie Mellon University v Pittsburgu. Pridelené štipendium na  Breadly University, Preoria USA, ukončil  titulom „MBA in finance“. Pôsobil taktiež v Rakúskej akadémii vied a ako matematický analytik v hedge fonde Market Research. Založil taktiež Nadačný fond podporujúci vedu a výskum v Českej republike.

Výnimočnosť Karla Janečka spočíva v prepojení matematickej teórie s neodlúčiteľnou praxou biznisu. Už počas štúdií v USA navrhol analytický softvér pre kartovú hru „blackjack“. Ten sa osvedčil a tak sa mohol  niekoľkými hrami v týždni živiť. Jeho analytický program bol natoľko výnimočný, že do niektorých kasín mal zakázaný vstup.

Matematické modelovanie

Dnes algoritmami, na základe ktorých pracuje softvér jeho spoločnosti zarobil už viac ako miliardu českých korún. Ide tu o takzvaný Alghoritmic High Frequency Trading, čiže algoritmické obchodovanie s vysokou frekvenciou. V jednoduchosti ide o burzové obchody riadené počítačmi s  rýchlosťou až desiatok kontraktov za sekundu. Softvér, ktorý je nositeľom hlbokého matematického modelovania tak „imituje“ správanie obchodníkov. Silná dynamickosť finančných trhov preto núti matematikov spoločnosti RSJ daný softvér aktualizovať či vytvárať nové modely. Intradenný „update softvéru je tak pre minimalizáciu strát nevyhnutný.

1
2
Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať