Nemýľme si HFT s algorithmic trading!

Prinášame 2. časť z našej rubriky Algorithmic Trading. Pred nedávnom sme si v tejto rubrike predstavili českého matematika, zakladateľa a riaditeľa spoločnosti RSJ Algorithmic trading, Karla Janečka.

Ako prvé si dnes objasníme pojem algorithmic trading alebo algoritmické obchodovanie, ktorému sa venuje aj tento svetový obchodník. Práve na príkladoch obchodno-informačného systému tejto českej spoločnosti sa budeme snažiť nazrieť do sveta softvérového obchodovania.

Pri opisovaní pojmu Alghorithmic Trading začnem s jeho porovnaním oproti bežnému obchodovaniu na finančných trhoch. Tu ide o tzv. discretionary trading, kde sa trader (obchodník) pri nákupe alebo predaji určitého finančného aktíva z burzy rozhoduje podľa vlastných (subjektívnych) skúseností a momentálnej nálady. Veľkú úlohu a vplyv tu zohráva psychika samotného tradera. Pri softvérovom obchodovaní ide o situáciu, kedy je obchodovanie riadené dopredu naprogramovanými, prípadne inak zadanými „pravidlami“. Rozhodnutie o nákupe či predaji je tak objektívne dané.

V oblasti finančných trhov sa často stretneme s pojmom High frequency trading, tzv. HFT. Práve HFT je mylne stotožňované s pojmom alghorithmic trading. Dá sa povedať,  že HFT je súčasťou algoritmického tradingu, avšak nejde o totožné pojmy.

Samotné HFT (vysoko-frekvenčné obchodovanie) znamená, že sa na trhoch obchoduje vo vysokej rýchlosti, zvyčajne intra-sekundovo. Aj keď je pravda, že každé HFT musí byť algoritmické, pretože obchodovanie vo vysokých frekvenciách nemožno vykonávať „ručne“. Napriek tomu, tieto pojmy nemožno zamieňať.

Veľmi často sa na finančných trhoch vyskytuje tzv. HFT alghoritmic trading, no možno nájsť aj algoritmické obchodovanie v nízkych frekvenciách (napr. long term trend following s presne danou stratégiou obchodovania).

V 1. časti opisovaná česká spoločnosť Karla Janečka vykonáva práve druh vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania (HFT algorithmic trading). Samozrejme, rýchlosť prijímania a odosielania dát  je veľmi dôležitá no nie je všetkým. Základom úspešného obchodného systému sú prepracované a robustné matematické modely. Okrem toho pri algoritmickom HFT trading-u systém vykonáva automatizovaný vstup na burzu a to prostredníctvom vopred zadaných „kľúčov“. (O aké kľúče pôjde si priblížime v ďalších ponúknutých častiach). Zaujímavosťou celého systému je schopnosť realizovať komplexné matematické výpočty a transformácie dát vo vysokých frekvenciách. V prípade výpočtov ide až o stovky prepočtov veľkého množstva zložitých vzorcov behom jednej sekundy. V prípade transformácie dát ide o spracovanie a zalogovanie niekoľko 10 000 správ za sekundu. Tzv. logy si niektoré softvéry vytvárajú pre ukladanie informácii o svojej činnosti. Logy tak umožňujú spätný prístup k informáciám a v prípade chýb i určenie ich príčiny.

Nabudúce prinášame softvérovú platformu systému Alghorithmic trading.

Dušan Hruška

dusan.hruska@investicne.sk

© Investičné Noviny