Nemecko: Reforma finančného dohľadu?

0

Súkromné banky uvítali plány koalície týkajúce sa reformy národného finančného dohľadu. „Je to určite cesta správnym smerom“, povedal dnes prezident  Zväzu nemeckých bánk (BdB), Andreas Schmitz.

Napriek tomu sa oblasť bankovej kontroly neviaže pod funkcie nemeckej centrálnej banky. Jej úloha  v oblasti finančnej stability by sa preto mala po realizácii koaličných plánov posilniť.  Taktiež by malo existovať jasné vymedzenie „hraníc“ vo vzťahu k Úradu pre finančný dohľad (BaFin) a vylepšenie informatizácie medzi oboma inštitúciami. „Myslíme si, že je to dobrý návrh“. Tým by sa dokázalo redukovanie už teraz existujúceho množstva práce.

Domáce politické strany Union a FDP sa nakoniec po mesiacoch vzájomných rozhovorov dohodli, že sa plánov týkajúcich sa bankového dohľadu vzdajú. Napriek tomu centrálna banka trvá na zjednotení bankového dohľadu pod jednu strechu a zároveň nechce ohroziť nezávislosť jej politiky.

Ministerstvo financií  považuje 10 bodov z plánovanej reformy za zmysluplné a myslí si, že môžu byť účinným príspevkom pre posilnenie dohľadu nad finančných trhom.  Ministerstvo bude brať pri tomto návrhu do úvahy aj dôsledky, ktorým sa od januára 2011 podrobia činné orgány pre finančný dohľad.

V súčasnosti sa s finančných dohľadom delí dve inštitúcie. Centrálna banka a Úrad pre finančný dohľad, BaFin. Oblasť poisťovníctva, a obchododovania s cennými má pod dozorom vylúčne BaFin.

Spracované podľa ariva.de

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať