Nárast úrokových sadzieb v Srbsku

0

Komerčné banky v Srbsku oznámili zvýšenie úrokových sadzieb na úvery. Bankári chcú zvýšiť ceny úverov vplyvom zvýšenia referenčnej úrokovej sadzby Národnej banky Srbska, ktorá určuje ceny úverov pre obchodné banky krajiny.

V tom istom čase aj Euribor zvýšil úrokové sadzby pre euro úvery.

Úrokové sadzby sa tak zvyšujú po cenových šokoch v oblasti maloobchodu a skokoch v menovom kurze krajiny. Srbsko tak musí čeliť ďalšej zmene v rámci cenovej politiky.

Zdroj: www.ansamed.biz

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať