Americký poisťovateľ úverov je na mizine!

0

Americká spoločnosť Ambac, poisťujúca svojich klientov pred nesolventnosťou (neschopnosťou splácať svoje záväzky) je teraz doslova na mizine. Pád Ambac-u prišiel začiatkom roka 2008, a to práve silnejúcou finančnou krízou. Spoločnosť tak zaznamenala najväčší počet nesolventných. Teraz sa v platobnej neschopnosti nachádza práve tento poisťovateľ. Finančná skupina má záväzky v hodnote 1,68 mld. USD.

Spoločnosť Ambac tak doplatila na „chybné“ hypotekárne záložné listy. Začiatkom roka 2008 tak ako prvá stratila najvyšší rating, pretože sa v jej portfóliu nachádzali pochybné hypotéky. Oslabenie úverovej spôsobilosti privádzalo Ambac ako aj iné poisťovacie spoločnosti k zániku. Emitenti dlhopisov tak stratili dôveru v oslabený rating, čím Ambac nezískaval ďaľšie zmluvy.

Akcie tohto amerického poisťovateľa sa prepadli  až o 40 %.

Zdroj: ftd.de

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať