IN: Tatravagónka expanduje do Srbska

Slovenská spoločnosť Tatravagónka a.s. Poprad privatizuje srbského konkurenta, firmu Bratstvo, so sídlom v meste Subotiča za 5,4 mil. euro. Zmluva bola podpísaná v Bratislave medzi Srbskou privatizačnou agentúrou a predstaviteľmi Tatravagónky a.s. Popradská spoločnosť sa takisto zaväzuje preinvestovať 3 mil. euro na vývoj a výrobu železničných podvozkov, ktoré plánuje exportovať najmä do Nemecka, Ruska, Rakúska a ostatných krajín EU. Ďalšie bližšie informácie kontraktu zatiaľ neboli zverejnené.

Srbská spoločnosť Bratstvo čelí značným problémom. Začiatkom roka 2009 väčšinový vlastník prenechal svoj podiel srbskej vláde, pretože zamestnanci neustále štrajkovali a podnik nebol schopný organizovať výrobu. Zástupca srbského predsedu vlády vyjadril spokojnosť nad uzavretým obchodom, pričom dúfa v zachovanie pracovných miest a rozširovanie výroby.

Podmienkou na prihlásenie sa do súťaže o privatizáciu spoločnosti Bratstvo, bolo minimálne 5 – ročné pôsobenie vo výrobe resp. údržbe železničných vozňov a ročný obrat aspoň 15 mil. euro.

Tatravagónka a.s. Poprad patrí medzi najväčších výrobcov železničných vozňov a podvozkov v Európe s viac ako 85 ročnou históriou. V roku 2008 zamestnávala približne 2000 zamestnancov a vykázala tržby vo výške 280 mil. euro. Medzi hlavných odberateľov patria zákazníci zo Slovenska, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska a Česka.

Matúš Grega

matus.grega@investicne.sk

© Investičné Noviny

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať