Veľká Británia stratí 1,6 milióna pracovných miest

0

Šetrenie vo verejnej správe a zvýšenie DPH na 20 % od januára 2011 spôsobí, že Veľká Británia do roku 2016  stratí až 1,6 milióna pracovných miest vo verejnom a súkromnom sektore, hovorí štúdia od inštitútu CIPD ( The Chartered Institute of Personnel and Development ). Rozdielny názor má úrad pre rozpočtovú zodpovednosť ( Office for budget responsibility ), ktorý pokles zamestnancov v štátnom sektore odhaduje na 610 000.

Ako hovorí CIPD, vo verejnom sektore príde o prácu 750 000 ľudí a v súkromnom sektore to bude až 900 000. Vládne úrady však namietajú a tvrdia: „v najbližších rokoch očakávame hospodársky rast spojený s rastom pracovných miest a poklesom nezamestnanosti“. Vládny predstavitelia kritizujú analýzu a dodávajú, že ani pred rokom inštitút CIPD dobre neodhadol mieru nezamestnanosti v dôsledku krízy. Odhad bol na úrovni 3 milióny, pričom realita je 2,5 milióna nezamestnaných, čo je príliš veľká odchýlka. „Informácie od CIPD nepovažujeme za relevantný zdroj informácií a ich štúdie sú nedôveryhodné“, odkazujú politici. Vládne predikcie tvrdia, že rast zamestnanosti v privátnom sektore vymaže stratu štátnych pracovných pozícií, čiže nezamestnanosť by mala oscilovať najbližšie roky na úrovni 2,5 milióna nezamestnaných.

Zdroj: bbc.co.uk

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať