Zlato dostalo ďalší impulz!

Rast o takmer 1 %. Práve ten sa dá pripísať hodnote zlata, ktoré počas posledného piatkového obchodovania získalo + 0,94 %. K nákupu a utiahnutiu sa k tomuto žltému kovu prinútili nedôverčivé dáta z amerického trhu práce. Práve tie zreálňujú tvrdenie Bernanke-ho,  že Federálny rezervný systém (FED) popustí ďaľšiu pomoc a to  v podobe nákupu finančných aktív.

„Ďalšie opatrenie v podobe nákupov sa mi zdá oprávnené, ak bude naďalej vysoká nezamestnanosť a nízka inflácia“. Tvrdenie, ktoré prvého októbra vyhlásil prezident FED New York, William Dudley.

A tu je situácia o týždeň. Strata 95 000 pracovných miest za mesiac september . Tak dopadol piatkový výsledok o zmene zamestnanosti mimo sektora poľnohospodárstva v USA.  Očakávania, ktoré hovorili, že nedôjde medzimesačne k strate ani jedného miesta tak dostali poriadnu facku. Medzimesačná zmena pracovných miest, ktorá je záporná už 4 – krát za sebou,  hovorí o nepriaznivom stave na americkom trhu práce. To pridáva na tvrdeniach prezidenta FED-u New York, či vyhláseniach Bernanke-ho o možnosti ďalšieho nákupu finančných aktív federálnym rezervným systémom.

Uvoľnená menová politika, nákup vládnych dlhopisov či hypotekárnych listov a zaplavenie ekonomiky peniazmi. Oslabený dolár a utiekanie sa k pravej hodnote, k zlatu,  je východiskovým krokom,  ktorý  investora chráni pred zhodnotením mien a vysokou infláciou. Obavy o robustné kvantitatívne uvoľňovanie menovej politiky tak žltému kovu pripisujú zisky, akým bol i ten posledný. V piatok zlato uzavrelo na hodnote 1 344,20 za trójsku uncu. O zvýšenom strachu z poklesu hodnoty dolára a veľkom záujme o zlato svedčí aj piatkový objem lot-ov na termínové obchody s týmto drahým kovom. Informácie o objeme 195 000 lotov hovoria až o 50 % – nom náraste než je 30 dňový priemer.  Vyhrotený záujem o drahé kovy pripísali zisky aj striebru či platine.

Ohlasom o korekcii, ktoré pripadali štvrtkovému prepadu zlata tak v piatok zmeraveli nohy. Cesta, ktorou sa tento drahý kov vyberie, ešte nemusí byť taká jasná. Odporúčania pre vstup do dlhej pozície už nemajú takú intenzitu, nakoľko si zlato za posledný rok pripísalo takmer tretinu hodnoty. Napriek tomu, pred katastrofickými scenármi o znehodnotení dolára niektorí oči nezatvárajú. Avšak, s postupným zlepšovaním situácie na americkom trhu práce môže zlato svoje zisky vrátiť. Aj keď index ISM výrobného sektora skončil za september pod očakávania, významný sektor služieb podľa výsledku tohto indikátora môže signalizovať obnovu aj na trhu práce. Najbližšie zasadanie FED-u ale ukáže, v akom rozsahu sa bude riešiť situácia na americkom trhu práce.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock