Investovanie do prvkov vzácnych zemín: ide o surovinu budúcnosti?

Prvky vzácnych zemín
Vzácne zeminy (Foto/Flickr)

Kovy vzácnych zemín sú špecifickou skupinou prvkov, ktoré patria v periodickej tabuľke do radu lantanoidov, spolu s ďalšími dvoma prvkami, skandiom a ytriom. Napriek svojmu názvu kovy vzácnych zemín nie sú nevyhnutne vzácne, ale často sa vyskytujú v nízkych koncentráciách a ich ťažba je naozaj veľmi náročná.

Kovy vzácnych zemín sú vyhľadávané práve pre svoje jedinečné vlastnosti a zohrávajú kľúčovú úlohu v mnohých technologických oblastiach. Používajú sa pri výrobe elektroniky, magnetov, katalyzátorov, laserov, systémov skladovania energie a rôznych ekologických technológiách, ako sú veterné turbíny či súčiastky v elektromobiloch.

Keďže záujem investovať do tejto sféry neustále rastie, čoraz častejšie sa objavujú otázky typu: ako vyzerá trh s kovmi vzácnych zemín, aké typy vzácnych zemín poznáme a ako začať investovať v tejto oblasti.

Aké typy vzácnych zemín existujú?

Existuje viacero spôsobov, ako prvky vzácnych zemín kategorizovať. Často sa napríklad na základe svojej atómovej hmotnosti delia do kategórií „ťažké“ a „ľahké“ (pričom ťažké vzácne zeminy sú vyhľadávanejšie).

Vzácne zeminy možno kategorizovať aj podľa spôsobu ich využitia. Medzi magnety vzácnych zemín patria praseodým, neodým, samárium a dysprózium, zatiaľ čo medzi fosforové vzácne zeminy – tie, ktoré sa používajú v osvetlení – patria europium, terbium a ytrium. Do kategórie fosforu sa niekedy zaraďujú aj cér, lantán a gadolínium.

Spoločnou črtou všetkých vzácnych zemín je, že informácie o cenách nie sú ľahko dostupné. Existujú ale výskumné firmy, ktoré za poplatok dokážu sprístupniť ich ceny.

Prevaha Číny

Čína je hlavným globálnym dodávateľom všetkých prvkov vzácnych zemín. Táto dominancia ako hlavného producenta kovov vzácnych zemín so sebou prináša významné riziká na viacerých frontoch. Po prvé, monopol Číny na produkciu týchto kľúčových prvkov vytvára vysokú mieru závislosti krajín na celom svete. Kovy vzácnych zemín sú nevyhnutnou komoditou pre rôzne strategické odvetvia vrátane elektroniky, technológií obnoviteľných zdrojov energie a obranných systémov. Závislosť na jedinej krajine predstavuje pre dodávateľský reťazec hrozbu, ktorá môže mať vážne hospodárske a geopolitické dôsledky.

Aké faktory ovplyvňujú ponuku a dopyt po vzácnych zeminách?

Keďže Čína tvorí väčšinu svetovej ponuky kovov vzácnych zemín, táto ázijská krajina predstavuje 210 000 metrických ton (MT) produkcie vzácnych zemín ročne. Na USA pripadá iba 43 000 MT ročne – sú teda na veľmi vzdialenom druhom mieste.

Silný čínsky monopol na výrobu vzácnych zemín spôsobil v minulosti viaceré problémy. V rokoch 2010 a 2011, keď krajina zaviedla vývozné kvóty, ceny týchto vzácnych zemín na svetovom trhu prudko vzrástli. Analytici sa pri pohľade na dopyt domnievajú, že potreba vzácnych zemín bude prudko rásť v dôsledku zrýchľujúceho sa rastu hlavných kategórií konečného využitia vrátane trhu s elektrickými vozidlami a iných aplikácií špičkových technológií.

Napríklad dopyt po dyspróziu, ktoré je kľúčovým materiálom pri výrobe ocele a laseroch, vzrástol, pretože krajiny zvyšujú svoje normy pre oceľ. Okrem toho sa vzácne zeminy už dlho používajú pri výrobe televízorov a dobíjacích batériách. Ďalšie kovy vzácnych zemín sa nachádzajú vo veterných turbínach, pri výrobe hliníka, katalyzátoroch a mnohých technologicky vyspelých výrobkoch, ktoré sa používajú každý deň.

Okrem tradičnej ťažby vzácnych zemín rastie aj odvetvie recyklácie vzácnych zemín (získavanie surovín vzácnych zemín z elektroniky a high-tech výrobkov s cieľom ich opätovného využitia novými spôsobmi). Populárne je aj získavanie materiálov vzácnych zemín z hlbokomorského bahna.

Ako investovať do vzácnych zemín?

Vyššie ceny vzácnych zemín počas posledných rokov prispeli k zvýšenému záujmu investorov. Hoci mnohé ťažobné spoločnosti sídlia v Číne a nie sú verejne obchodovateľné, z pozície investorov je stále možné využiť niekoľko možností:

  • investícia do spoločností, ktoré sa zaoberajú ťažbou a spracovaním týchto kovov,
  • využitie futures (expozícia voči futures môže byť komplikovaná a prináša so sebou určité riziká, ako napríklad contango a backwardation),
  • investovanie cez ETF fondy – jediný ETF, ktorý je k dispozícii európskym retailovým investorom, je VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF (REMX – IE0002PG6CA6). Tento ETF neinvestuje priamo do komodít, ale do akcií spoločností, ktoré sa zaoberajú výrobou, rafináciou a recykláciou vzácnych zemín.

Spoločnosti zaoberajúce sa ťažbou vzácnych zemín obchodované na burzách TSXV, TSX a ASX mali k 4. októbru 2023 trhovú kapitalizáciu vyššiu ako 50 miliónov USD.

Nákup akcií alebo ETF vám sprostredkuje maklér – broker, ktorý vám tiež poskytne obchodnú platformu. Viac sa dozviete v našom porovnaní brokerov.

Názov 

Platformy

Inštrumenty

SK / CZ jazyk

xStation

(desktop aj mobilná aplikácia)

Forex, Akcie

Akciové indexy
ETF, Komodity
Kryptomeny

U 77 % retailových investorov došlo ku vzniku straty.

eToro platform

Forex, Akcie

Akciové indexy
ETF, Komodity

U 76 % retailových investorov došlo ku vzniku straty.

Metatrader 4

Metatrader 5 

R StocksTrader


Forex, Akcie

Akciové indexy
ETF, Komodity
Kryptomeny

U 66,02 % retailových investorov došlo ku vzniku straty.

Čo zvážiť pri investovaní do prvkov vzácnych zemín?

Prvým dôležitým aspektom, na ktorý upozorňuje samotný poskytovateľ ETF je, že „mnohé kovy vzácnych zemín sa produkujú v kombinácii so širokou škálou iných kovov, takže je ťažké kvantifikovať expozíciu na úrovni portfólia voči každému jednotlivému kovu v REMX“.

Druhým aspektom, ktorý by mali investori zvážiť, je, že portfólio ETF Vaneck sa výrazne líši od všetkých ETF v sektore kovov a nerastných surovín. Ak porovnáme najnovšie portfólio fondu Vaneck ETF s portfóliom fondu, ako je napríklad BGF World Mining, ich top 10 podielov je úplne odlišných.

Zdroje:

https://investingnews.com/
https://www.morningstar.co.uk

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock Komentáre