Väčšina odvetví na Slovensku v júni redukovala počty zamestnancov

Pokles zamestnanosti v slovenskom hospodárstve pokračoval aj v mesiaci jún 2023, pričom medziročný pokles sa prejavil až v 7 z 10 sledovaných odvetví ekonomiky. Informoval o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Najvýraznejší pokles zaznamenali reštaurácie, pohostinstvá a veľkoobchod

Priemysel, ako najväčšie zamestnávateľské odvetvie, znižoval počty zamestnancov mierne, a to o 0,2 %. Trend poklesu zamestnanosti v tomto odvetví trvá už 16 mesiacov s výnimkou marca tohto roku.

Najvýraznejší medziročný pokles zamestnanosti zaznamenali činnosti reštaurácii a pohostinstiev a veľkoobchod. V oboch odvetviach pokles prekročil 3 %, pričom vo veľkoobchode klesá počet zamestnaných osôb už od začiatku roka. Pokles zamestnanosti od 1,5 % do 1,8 % sa prejavil v maloobchode, vybraných trhových službách a tiež v predaji a oprave motorových vozidiel.

Medziročný nárast počtu zamestnancov vykázali stavebníctvo o 1,7 %, informácie a komunikácia o 1,3 % a ubytovanie o 0,3 %.

V súhrne za 1. polrok 2023 sa počet zamestnancov medziročne zvýšil v 5 z 10 sledovaných odvetví, najviac v ubytovaní o 3,9 %, v stavebníctve o 2,5 % a v informáciách a komunikácii o 2,1 %. Naopak, zamestnanci ubudli vo vybraných trhových službách o 2,7 %, veľkoobchode o 2 %, doprave a skladovaní o 0,5 % a v priemysle o 0,4 %.

Medziročný vývoj priemernej mzdy

Pozitívom je rast nominálnych aj reálnych miezd. Nominálna mesačná mzda sa v júni medziročne zvýšila vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach ekonomiky. Mzdy vo väčšine z nich rástli dvojciferným tempom.

Najvyšší rast, ktorý aktuálne dosahoval 15 %, si naďalej zachoval sektor ubytovania s priemernou mzdou 1 082 eur. Najnižšie tempo rastu miezd pod úrovňou 10 % bolo v doprave a skladovaní (v júni mzda dosiahla 1 297 eur) a informáciách a komunikácii (2 372 eur).

V júni 2023 sa polovica sledovaných odvetví úspešne vyhla negatívnym vplyvom vysokého inflačného tlaku. Reálne mzdy vzrástli najviac v sektore ubytovanie, a to o 3,8 %. Naopak, pokles reálnych miezd pretrval v doprave a skladovaní, v predaji a oprave vozidiel, v priemysle, maloobchode, a najvýraznejšie sa prejavil v odvetví informácie a komunikácia o 4,5 %.

Nominálne mesačné mzdy v súhrne za 1. polrok 2023 rástli vo všetkých odvetviach v rozsahu od 7 % v odvetví informácie a komunikácia až do 18,2 % v ubytovaní. Po zohľadnení vplyvu inflácie od začiatku roka rast reálnych miezd dosiahlo len ubytovanie o 4 % a mierny nárast miezd pocítili aj zamestnanci pracujúci v stavebníctve či v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
Komentáre