Poľnohospodárske komodity: Aké faktory vplývajú na ich cenu?

poľnohospodárska produkcia
poľnohospodárska produkcia

Nielen svetový, ale aj slovenský poľnohospodársky sektor zažíva vysokú úroveň hospodárskeho stresu. Poľnohospodári najprv museli čeliť tlaku v dôsledku zatvárania reštaurácií v súvislosti s pandemickou situáciou spôsobenou vírusom Covid-19. Potom museli prijímať opatrenia, aby sme čo najmenej pocítili obmedzenosť dodávateľských reťazcov, ktorú vyvolal konflikt na Ukrajine a aktuálne čelia nižším objemom nákupov spotrebiteľov z dôvodu rastu cien energií.

Ako na iných trhoch, aj na trhu poľnohospodárskych komodít zohráva hlavnú úlohu pri tvorbe cien vplyv ponuky a dopytu. Keď je ponuka určitej komodity nízka a dopyt po nej vysoký, jej cena rastie. Naopak, keď je ponuka vysoká a dopyt nízky, ceny majú tendenciu klesať. V tomto článku sa pozrieme na to, aké ďalšie faktory ovplyvňujú volatilitu cien poľnohospodárskych komodít.

Geopolitické riziká a vládna politika

Keďže poľnohospodárske komodity sa pestujú v rôznych oblastiach po celom svete, geopolitické problémy v týchto regiónoch majú vplyv aj na cenu danej komodity. Ako príklad si môžeme uviesť vojenský konflikt na Ukrajine, ktorý po prepuknutí vyhnal nahor ceny pšenice. Keďže Ukrajina je piatym najväčším exportérom tejto komodity, narušenie vývozu v dôsledku blokády prístavov znervóznilo trh s touto komoditou. V dôsledku geopolitického rizika tak došlo ku krátkodobému nárastu cien.

Na cenu poľnohospodárskych komodít často vplýva aj náhle zavedenie dane alebo cla na dovoz alebo vývoz zo strany vlády. Aj situácia v dvoch najväčších svetových ekonomikách (v USA a v Číne) má silný vplyv na takmer každú komoditu.

Vývoj počasia a klimatické zmeny

Globálne vzorce počasia a prírodné katastrofy na celom svete ovplyvňujú ceny poľnohospodárskych komodít. Či už ide o požiare, mrazy, hurikány alebo zemetrasenie, všetky zmeny počasia a klímy dokážu z dlhodobého hľadiska veľmi výrazne ovplyvniť poľnohospodársku výrobu.

Negatívny vplyv počasia na úrodu nedávno zažila Brazília, ktorá je najväčším svetovým producentom kávy na svete. V dôsledku chladného počasia tu bola zničená až tretina celkovej úrody v krajine. Stromy zasiahnuté mrazom sa musia orezať alebo presadiť, čo vedie k zníženiu príjmov a strate produkcie. Znížená produkcia (ponuka) sa následne pretaví do vyšších cien komodity.

Kávové bôby
Kávové bôby

Substitučné výrobky

V poľnohospodárstve existujú veľmi silné substitučné vzťahy. Ak je napríklad kukurice málo a jej cena rastie, vplýva to aj na dopyt po pšenici, a tým aj na jej cenu. Dôvodom je to, že pšenica je substitučným výrobkom kukurice a rovnako ako kukurica sa môže používať na kŕmne účely. Vývoj cien kukurice má teda vplyv aj na ceny substitútov tejto komodity.

Dodávateľské reťazce

Medzi hlavné dôvody, ktoré narušili životaschopnosť globálnych dodávateľských reťazcov, patrí vypuknutie pandémie Covid-19 a vojenský konflikt na Ukrajine. Taktiež rastúce náklady na dopravu, rôzne prepravné obmedzenia či nedostatok pracovníkov v dodávateľských reťazcoch ovplyvňujú cenu poľnohospodárskych komodít.

Počet producentov a výrobné náklady

Ak je producentov určitej komodity málo, miera dopytu bude automaticky vyššia ako ponuka, čo vedie k zvýšeniu ceny. Ak je však producentov veľa, cena klesá.

Podstatný vplyv zohrávajú aj produkčné náklady, ktoré nie sú najnižšie. Rastlinná výroba zahŕňa čistenie pôdy, jej úpravu, vstupy do poľnohospodárstva, zber, skladovanie úrody, atď.. Aj so živočíšnou výrobou sa spája vyššia kapitálová náročnosť. Ak sú výrobné náklady nízke, cena poľnohospodárskych komodít je nízka. Ak výrobné náklady rastú rastie aj cena poľnohospodárskych komodít.

Výmenné kurzy

Vplyv na ceny poľnohospodárskych komodít majú aj výmenné kurzy mien. Ak je euro slabšie, potom sa napríklad európska pšenica stáva na svetovom trhu konkurencieschopnejšou, pretože je lacnejšia v cudzej mene. To priťahuje dopyt, ktorý vedie k zvýšeniu eurových kotácií tejto komodity. Keďže obchodovanie na burze pri komoditách prebieha vo väčšine prípadov v dolároch, posilnenie amerického dolára vedie k poklesu cien komodít, nakoľko sa stáva drahšou.

americký dolár

Sezónnosť poľnohospodárskych výrobkov

Niektoré poľnohospodárske produkty počas obdobia sucha alebo počas zimných mesiacov je veľmi obtiažne nájsť na trhu. V prípade, ak sa takéto produkty na trhu objavia, je ich málo a predávajú sa za vyššie ceny. Sledovať sezónnosť je preto veľmi potrebné.

Vplyv ekonomických a finančných kríz

Ekonomické a finančné krízy vplývajú aj na hospodárstvo a poľnohospodárske komodity. Treba však podotknúť, že dopyt po základných potravinách (pšenica, kukurica, olej..) je oveľa nepružnejší ako napríklad po priemyselných kovoch. Ľudia jednoducho musia jesť, takže základná potreba zostáva. V krízach však môže ponuka utrpieť aj v dôsledku ťažších podmienok financovania.

Zdroje: kofastudy.com; farmprogress.com; syngenta.com

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať