Aký trh si vybrať pre obchodovanie?

Ak ste sa rozhodli obchodovať na finančných trhoch, určite si položíte otázku: “Ktorý trh zvoliť pre obchodovanie?” Možnosti sú v skutočnosti pomerne obmedzené. Môžete si vybrať:

  • Forex
  • akciové trhy
  • komodity
  • a kryptomeny

V princípe sú všetky vyššie uvedené trhy rovnaké. Nájdete na nich jednotlivé inštrumenty, ktoré v čase menia cenu a je možné ich nakupovať a predávať. Avšak musíme hneď dodať, že každý z týchto trhov má svoje špecifiká a že obchodovanie na nich predstavuje rôznu mieru obtiažnosti.

Aby ste sa mohli rozhodnúť, kde obchodovať, musíte byť ako trader informovaný nielen o trhoch ako takých, ale aj o svojej protistrane alebo obchodných partneroch. Obchodovanie je hlavne o nákupe a predaji aktív a vy sa môžete rozhodnúť obchodovať iba Forex alebo akcie alebo obchodovať všetky trhy súčasne.

Dôležitým parametrom všetkých uvedených trhov je likvidita. Likviditu môžeme považovať ako meradlo toho, ako jednoduché je na danom trhu nakúpiť alebo predať a tiež aký veľký rozdiel bude medzi cenou pre nákup a predaj.

Za normálnych okolností sú tieto trhy vysoko likvidné, čo znamená, že obchodník môže prakticky kedykoľvek počas obchodných hodín nakúpiť alebo predať akékoľvek aktívum a rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou bude malý.

Avšak na všetkých trhoch môžu nastať situácie, kedy sa likvidita zníži. V takomto období sa jednak zväčší rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou. To v dôsledku znamená pre obchodníka väčší náklad na obchod.

Navyše bude k dispozícii menší počet inštrumentov na obchodovanie. Takže ak príde na trh obchodník s veľkým kapitálom, ktorý chce nakúpiť veľké množstvo určitého aktíva, tak “pohne” s cenou vo svoj neprospech. To v dôsledku znamená pre obchodníka opäť väčší náklad na obchod.

V extrémnych situáciách môže byť likvidita tak nízka, že nebude možné aktíva nakúpiť alebo predať.

Likvidita je jedným z rizík, ktoré k tradingu patria a nemožno sa mu 100% vyhnúť na žiadnom trhu. Avšak je nanajvýš rozumné toto riziko vo svojom obchodnom pláne ošetriť a urobiť opatrenia pre jeho minimalizáciu.

Tradičné burzy fungujú iba v konkrétnych obchodných hodinách od pondelka do piatku, čo trochu obmedzuje spôsob, akým môžete obchodovať. Kým decentralizovaný forexový trh funguje 24/5, kryptomenový trh je “otvorený” 24/7.

Pokiaľ ide o výber aktív pri obchodovaní, akciový trh je výrazne pred ostatnými, pretože si môžete vybrať niektoré z desiatok tisíc firemných akcií a ich derivátov. Môžete tiež zarobiť peniaze na IPO (prvotná ponuka akcií).

Forex je číslo dva, aj keď počet hlavných menových párov (majors) a krížových menových párov (minors) nie je tak veľký. Niekedy sa dokonca uvádza, že aj kryptomenový trh má viac investičných možností, ale je tu o niečo nižšia likvidita.

Ak sa spýtate, kde môžete najjednoduchším spôsobom zarobiť čo najviac peňazí, nedostanete žiadnu odpoveď. Všetko závisí na vašej stratégii, disciplíne a aktuálnych trhových podmienkach.

Koniec koncov, neexistujú žiadne zlé trhy. Výber trhov by mal vychádzať z vašich znalostí, skúseností a tolerancie rizika.

Autorom je spoločnosť RoboMarkets.cz

Upozornenie na riziká:

Tento materiál a informácie v ňom obsiahnuté slúžia len pre informačné účely a v žiadnom prípade by nemali byť považované za poskytovanie investičného poradenstva na účely zákona o investičných spoločnostiach 87 (I) 2017 Cyperskej republiky, alebo akúkoľvek inú formu osobného poradenstva alebo odporúčania, ktoré sa týkajú určitého typu transakcií s určitými druhmi finančných nástrojov.

Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať