Ako v obchodovaní využiť fundamentálnu analýzu?

Fundamentálna analýza sa zameriava na sledovanie ekonomických indikátorov alebo politických vyjadrení, ktoré majú veľký vplyv na finančné trhy. Je to špeciálny typ analýzy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou akéhokoľvek vzdelávacieho programu obchodníka.

Základom fundamentálnej analýzy sú pravidelne zverejňované makroekonomické ukazovatele niektorých krajín a svetovej ekonomiky, ako aj politické udalosti, ktoré majú význam pre finančný svet.

Vo všeobecnosti, fundamentálna analýza poukazuje na štyri hlavné skupiny faktorov, ktoré výrazne ovplyvňujú vývoj na trhoch:

 • Ekonomické faktory – hlavné ekonomické údaje, rozhodnutia centrálnych bánk o ich úverovej a menovej politike, menové intervencie;
 • Politické faktory – prezidentské voľby, zmeny a rezignácie vo vláde, prejavy dôležitých politikov;
 • Fámy a očakávania – najviac diskutované politické a ekonomické faktory, ktoré vyvolávajú fámy a očakávania;
 • Vyššia moc – prírodné katastrofy (zemetrasenia, záplavy, cunami, požiare atď.) a katastrofy spôsobené človekom či iné neočakávané udalosti.

Ako správy (fundamenty) vplývajú na forexový trh?

Predpokladám, že nie je žiadnym tajomstvom, že hlavnou hnacou silou cien na trhu je zverejňovanie základných správ, ako sú napríklad rozhodnutia o úrokových sadzbách centrálnych bánk vedúcich krajín, zverejňovanie hlavných makroekonomických údajov, prejavy politikov atď. Toto všetko sú správy, ktoré stimulujú rast volatility na forexe a určujú smer vývoja na trhoch.

Napríklad správy o Brexite môžu zmeniť kurz menového páru GBP/USD aj o 200-300 bodov (pipov) a to jedným alebo druhým smerom, v závislosti od perspektívy, ktorá sa otvára pre ďalší rozvoj Veľkej Británie.

Rovnako i jeden neočakávaný Trumpov tweet môže ovplyvniť spomínaný menový pár, ako sa to už stalo niekoľkokrát. Najviac predvídateľnými udalosťami sú plánované zverejňovanie hlavných ekonomických údajov, ktoré naznačujú vývoj niektorých krajín.

Hlavné ekonomické ukazovatele

Existuje niekoľko ekonomických ukazovateľov, ktoré majú významný vplyv na vývoj trhov. Medzi tie najvýznamnejšie patria:

 • Úroková sadzba – čiže cena za používanie požičaných peňazí. V rôznych krajinách má iné názvy, ale podstata je rovnaká. Je hlavným nástrojom menovej politiky centrálnych bánk. Rast úrokovej miery znamená rast národnej meny.
 • Hrubý domáci produkt (HDP) – zovšeobecnené údaje o pridanej hodnote všetkých podnikov v krajine počas určitého časového obdobia. Rast HDP vedie k rastu národnej meny.
 • Index spotrebiteľských cien (CPI) – hlavný údaj o úrovni inflácie v krajine. Vypočíta sa na základe dynamiky ceny spotrebného koša počas určitého obdobia. Rast inflácie v krajinách s rozvinutým hospodárstvom (USA, Európska únia, Spojené kráľovstvo atď.) so sebou nesie zníženie kurzu národnej meny, pretože v prípade zvýšenia inflácie zníži centrálna banka krajiny úrokovú sadzbu.
 • Index cien výrobcov (PPI) – index preukazujúci dynamiku ceny národnej produkcie. Rast PPI vedie k rastu národnej meny.
 • Index priemyselnej produkcie (IPP) – index ukazujúci zmenu objemu priemyselnej produkcie. Rast indexu znamená rast národnej meny.
 • Obchodná bilancia alebo medzinárodný obchod – rozdiel medzi súčtom vývozu a dovozu tovarov a služieb. Rast zahraničného prebytku vedie k rastu kurzu národnej meny.
 • Miera nezamestnanosti – poukazuje na podiel nezamestnaných k pracovnej sile v krajine. Rast nezamestnanosti vedie k poklesu národnej meny.
 • NFP (Non-farm Payrolls) – tento index zobrazuje hrubý počet najatých pracovníkov, ktorí sú evidovaní v mzdových výkazoch nepoľnohospodárskych podnikov. Rast indexu vedie k rastu amerického dolára.
 • Maloobchodný predaj – index charakterizuje spotrebiteľské výdavky a odráža úroveň spotrebiteľského dopytu, spotrebiteľských schopností a dôvery. Rast indexu vedie k rastu národnej meny.
 • Index spotrebiteľskej dôvery (CCI) – ukazuje optimizmus voči ekonomike, vyjadrený národom prostredníctvom spotreby a úspor. Rast indexu znamená rast národnej meny.

Kde získať údaje pre fundamentálnu analýzu?

Určitý čas (zvyčajne niekoľko dní) pred vydaním dôležitých správ, ktoré sa nazývajú fundamenty, analytické spoločnosti, ako aj experti z veľkých fondov a bánk, zverejňujú svoje prognózy (odhady), ktoré sú založené na informáciách použitých pre analýzu.

Veľké informačné agentúry vedú rozhovory s analytikmi a vydávajú svoje výsledky. Pred zverejnením dôležitej správy, čiže fundamentu tak možno odhadnúť, aký bude výsledok, respektíve sa vie predpokladať, ako na danú správu zareaguje trh.

Ak chcete zistiť, aké zmeny môžu nastať na trhu, potom je potrebné použiť ekonomický kalendár. Tento ekonomický (makroekonomický) kalendár nájdete na internetovej stránke RoboMarkets, kde stačí prejsť cez sekcie – “Nástroje – Analýza – Ekonomický kalendár”.

Ako používať ekonomický kalendár?

Na začiatku je dôležité si zvoliť správne časové pásmo, aby dané správy (fundamenty), ktoré sú uvedené v ekonomickom kalendári zodpovedali vášmu aktuálnemu času. Následne je nutné vybrať časový interval.

Napr. ekonomický kalendár od RoboMarkets poskytuje novinky pre aktuálny, ale aj budúci týždeň. Ak potrebujete správy z jednej alebo viacerých konkrétnych krajín, prejdite na položku – Rozšírené filtre a zadajte krajinu a časový interval. Ak chcete zistiť podrobnosti o určitej udalosti v kalendári, potom kliknite na rozbaľovacie menu vpravo od zvolenej udalosti, a tam získate podrobný popis.

Po zverejnení správy z Ekonomického kalendára nasleduje silná reakcia v prípade, ak je veľký rozdiel medzi správou a prognózami – inými slovami, ak neboli splnené očakávania trhu. Je tiež dôležité mať na pamäti predchádzajúce štatistiky: ak je základná správa v rozpore so súčasným trendom, je nepravdepodobné, že jej vplyv bude silný. Naopak, ak je základný faktor v súlade so súčasným trendom, je s najväčšou pravdepodobnosťou, že sa bude ďalej rozvíjať.

Ako používať fundamentálnu analýzu na forexe?

Fundamentálna analýza je predvídateľnejšia a zrozumiteľnejšia na dlhšie časové rámce. Tento štýl práce však lepšie vyhovuje „chlapcom z Wall-street“, ktorí obracajú miliardy dolárov. Ak nie ste jedným z nich, potom je zrejmé, že nebudete vyčkávať niekoľko mesiacov, kým vám vaše investície prinesú zisk.

Jednoduchí obchodníci zvyčajne používajú fundamentálnu analýzu v kratších časových rámcoch a v takýchto prípadoch by bolo rozumné použiť aj technickú analýzu.

Znalosť najdôležitejších základných indexov a schopnosť používať ekonomický kalendár pomáha vybrať si dôležitú správu (fundament), vďaka čomu vie obchodník zareagovať – otvorí obchod.

Technická analýza pomáha identifikovať optimálny vstup do obchodnej pozície, vďaka čomu obchodník dokáže minimalizovať straty a maximalizovať zisku. Obchodník tak môže miešať fundamentálne a technické analýzy spomínaným spôsobom, avšak obchodovaním v kratšom časovom rámci môže využívať silné správy (fundamenty) – táto téma však stojí za samostatný článok.

Zhrnutie

Je naozaj ťažké posúdiť a analyzovať všetky faktory, ktoré ovplyvňujú vývoj na finančných trhoch, preto je fundamentálna analýza vo forexe veľmi náročnou úlohou. Dôkladné štúdium, pochopenie vzájomných vzťahov a vplyvov si navyše vyžaduje určité skúsenosti s prácou s finančnými informáciami. Znalosť fundamentálnej analýzy však poskytuje širšie obchodné príležitosti.

Autorom je spoločnosť Robomarkets.cz

Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať