Graf: Miera nezamestnanosti vo svete!

Ekonomický portál money.cnn.com na základe dát OECD zostavil graf nezamestnanosti jednotlivých krajín.

Ako môžete vidieť nižšie, najvyššiu mieru nezamestnanosti zaznamenáva Grécko, a to 27,6 %. Podobne ochromený trh práce má aj Španielsko, kde miera nezamestnanosti predstavuje až 26,3 %.

Ako je možné vidieť z grafu, spomedzi krajín eurozóny máme na Slovensku 4. najvyššiu mieru nezamestnanosti – 14,3 %. Spojené  štáty americké sa v súčasnosti pasujú so 7,3 %-nou nezamestnanosťou. Ako už viackrát podotkla americká centrálna banka, ktorej úlohu plní Federálny rezervný systém (FED), smerodajné je pre ňu stlačiť nezamestnanosť na úroveň 6,5 %.

Miera nezamestnanosti v Japonsku dosahuje len 3,8 %.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať