Hospodársky rast Brazílie bol pomalý. Briti ju opäť predbehli!

0
Brazília (sxc.hu)

Oficiálne údaje hovoria o tom, že rast brazílskej ekonomiky za rok 2012 dosiahol len 0,9 %. Ešte na začiatku roka pritom vláda počítala s hospodárskym rastom na úrovni až 4,5 %.

Väčšina z tohto rastu bola navyše dosiahnutá len v posledných troch mesiacoch minulého roka. Údaje tak naznačujú, že ekonomika krajiny výrazne spomaľuje.

Brazília prišla o 6. miesto

Za rok 2011 pritom Brazília vykázala hospodársky rast na úrovni 2,7 % a aj vďaka tomu prekonala Veľkú Britániu a stala sa šiestou najväčšou ekonomikou na svete. Tento post jej však nepatril dlho. Podľa údajov z roku 2012 si tieto dve krajiny svoje pozície opäť vymenili.

Nemožno však za tým hľadať silný rast v Británii, nakoľko ten bol len minimálny na úrovni 0,2 %. K spätnej výmene pozícii došlo kvôli slabnúcej brazílskej mene, v čoho dôsledku sa ekonomika Brazílie v dolárovom vyjadrení dostala na úroveň 2,2 bilióna dolárov,  zatiaľ čo ekonomika Veľkej Británie vzrástla na 2,3 bilióna dolárov.

Brazília (sxc.hu)

Hnacím motorom Brazílie v posledných rokoch boli predovšetkým spotrebiteľské výdavky, ktorým sa už nedarí rásť takým vysokým tempom.

Domácnosti minú na obsluhu dlhu približne pätinu svojho príjmu, čo je ďaleko viac ako zadlžené americké domácnosti v čase pred vypuknutím finančnej krízy.

BRIC je už minulosť

Ako sme vás nedávno informovali, spotreba domácností je hlavným stimulom aj pre hospodársky rast Mexika, ktorý by mal v aktuálnom roku dosiahnuť brilantných 6 %.

Spomaľovanie brazílskej ekonomiky pritom nie je ničím výnimočné. S podobnými problémami sa stretávajú aj ďalšie krajiny zoskupenia BRIC, do ktorého Brazília patrí. Spomalenie rastu vidieť tak isto v Rusku, Indii, ako aj Číne. Starú skratku BRIC tak vytláča nová – MIST, ktorá zahŕňa štáty Mexiko, Indonézia, Južná Kórea a Turecko.

MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať