Ruský gigant Gazprom možno porušuje hospodársku súťaž

Európska komisia (EK) uviedla, že z dôvodu možného porušovania hospodárskej súťaže v krajinách strednej a východnej Európy bude vyšetrovať ruský energetický gigant Gazprom. Komisia informovala, že Gazprom môže zneužívať svoje monopolné postavenie na trhu. Komisia sa preto pozrie na to, či podnik neobmedzuje voľný tok plynu vo všetkých členských štátoch, či nebráni diverzifikácií dodávok a či nespravodlivo neurčuje ceny.

Gazprom reagoval jednoduchým vyhlásením, nech teda komisia vyšetruje.

Prípadné protiprávne praktiky Gazpromu môžu obmedzovať hospodársku súťaž a viesť tak k vyšším cenám, či zhoršovaniu bezpečnosti dodávok. Takéto správanie by poškodzovalo spotrebiteľov v EÚ.

Závislosť na ruskom plyne

Európska komisia bude pri vyšetrovaní preverovať aktivity Gazpromu v Bulharsku, Českej Republike, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku a na Slovensku.

Veľkú časť dovezeného plynu do Európy tvorí plyn z Ruska a mnohé krajiny sa takmer výhradne spoliehajú na dovoz len z tejto jednej krajiny. Štáty majú s Gazpromom uzatvorené dlhodobé dodávateľské zmluvy a už v minulosti tvrdili, že za plyn platia príliš veľa. Práve energetická politika bola istú dobu aj zdrojom napätia medzi EÚ a Ruskom.

MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať
rm stock Komentáre