Recesia v Británii sa prehlbuje

Recesia vo Veľkej Británii sa podľa najnovších údajov za obdobie od apríla do júna prehĺbila, keď pokles hrubého domáceho produktu (HDP) predstavoval 0,7 %. Pokles bol oveľa väčší, ako sa očakávalo a nasleduje po 0,3 %-nom prepade v prvom štvrťroku 2012.

Prepad v stavebníctve

Za poklesom je predovšetkým prudké spomaleniesektore stavebníctva, ktorý sa v druhom štvrťroku prepadol o 5,2 %. Aj naďalej tak pociťuje dopady spomalenia hospodárskeho rastu a prudkého poklesu verejných výdavkov na sociálne bývanie a infraštruktúru.

Ako uviedla OSN, môže to byť spôsobené aj skončením veľkých projektov v rámci prípravy Olympijských hier. Nepriaznivým faktorom pre stavebníctvo boli aj priveľmi daždivé mesiace apríl a jún.

Keďže ide len o prvý odhad, ktorý je do značnej miery založený na informáciách z prvých dvoch mesiacov kvartálu, je možné, že sa údaje sa ešte budú meniť. Revidovaných údajov by sme sa mali dočkať v priebehu najbližších mesiacov.

Čísla sú sklamaním. Pomôcť môže Olympiáda

Ako uviedol premiér David Cameron, čísla boli pre neho sklamaním: „Tieto výsledky ukazujú rozsah hospodárskych problémov s ktorými zápasíme a v neposlednom rade odrážajú situáciu v eurozóne, kde s problémami bojujú naši partneri.“ A ako dodal, je dôležité aby sa pokračovalo v riešení tejto zložitej situácie a poskytla sa podpora pre rast a zvýšenie zamestnanosti, ktorú ľudia ako aj samotná krajina potrebujú.

Británia sa tiež spolieha na ekonomický prínos Olympiády. Tá by mala krajine dodať potrebnú injekciu. Je to však krátkodobá podpora a tá nestačí. Ako uvádzajú predstavitelia krajiny, bude potrebné dostať ekonomiku do pohybu a zavádzať radikálne reformy. Tie by mali dostať Britániu na nový kurz vyššej zamestnanosti, rastu a dlhodobej prosperity.

MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať