Slovenská ekonomika potešila. V 1. štvrťroku suverénny rast!

V 1. štvrťroku 2012 vzrástol hrubý domáci produkt Slovenska (HDP) v stálych cenách v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 o 3,1 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP zvýšil oproti 1. štvrťroku 2011 o 3,2 % a oproti 4. štvrťroku 2011 o 0,8 %.

V bežných cenách sa v 1. štvrťroku 2012 sa vyprodukoval ekonomický produkt v objeme 16 558,7 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 4,5 %.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 212,2 tis. osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011 vzrástla o 0,6 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa celková zamestnanosť zvýšila oproti 1. štvrťroku 2011 o 0,7 % a oproti 4. štvrťroku 2011 o 0,2 %.

Rýchly odhad hrubého domáceho produktu a zamestnanosti bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený, doplnený o štruktúry jednotlivých ukazovateľov a publikovaný v Štatistickej správe o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2012.

Ako informuje Štatistický úrad Slovenskej republiky, spresnené výsledky budú zverejnené 6. júna 2012 o 9,00 h na internetovej stránke úradu.

Vývoj nezamestnanosti vo svete:

 

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock Komentáre