Pyrrhovo víťazstvo štátu a chudobných

Reštriktívna politika štátu vo vzťahu k podnikom je bumerangom problémov, ktorý sa počas letu ešte zväčší a sila, ktorou bol hodený je zbytočne stratená. Takto by sa dala charakterizovať snaha štátu uspokojiť nespokojné a „chudobné“ obyvateľstvo, opatreniami na zlepšenie situácie a na úkor „bohatých“ podnikov.

Trestať aktivitu?

Na Slovensku sa postupne tvorí dogma, že úspešné podniky (manažment, akcionári) dosiahli svoj úspech na úkor ľudí, ktorí sú menej úspešní hlavne pri porovnaní dôchodkov. Človek dostáva trest a je karhaný keď urobí niečo zlé. Následne sa očakáva sebareflexianáprava. Netreba trestať „bohatých“, ktorí v súlade s pravidlami len tvoria zisky aj v zlých časoch. Je potrebné trestať a žiadať nápravu u tých, ktorý svojou slabou efektivitou alebo pasivitou tvoria štátu stratu.

Banková daň, progresívne zdanenie právnických osôb či iné zaťaženia úspešných je pyrrhovým víťazstvom štátu aj „chudobných“. Ak podnik tvorí zisk a z tohto dôvodu má štátu platiť viac, hneď mu napadne tvoriť ho menej. Každé pravidlo sa dá obísť, aj v škole vedia vykľučkovať z pravidiel len najlepší študenti. V našej škole podnikateľského prostredia sú dobrými študentmi práve úspešné podniky. Budú teda daňové prijmi skutočne rásť???

Tlak na podnik – tlak na zamestnanca

Úspešný podnik sa prispôsobí novým podmienkam úpravou postupov, procesov na technickej, technologickej a samozrejme na strane nákladov. Tieto úpravy sa dotknú spotrebiteľov a zamestnancov. V dnešnej dobe upratovať svoj podnikový dvor na úkor zákazníka nie je reálne. Je to priam likvidačné! Negatívne zmeny nastanú na úkor zamestnancov, napríklad znížením benefitov či výhod. Pri extrémne veľkom nepriaznivom vplyve reštriktívnych opatrení dôjde k zníženiu pracovných miest a straty príjmov pre štát, takže „chudobní“ budú tvoriť stratu v podobe nákladov na sociálne zabezpečenie.

Podpora podnikov a následná tvorba obratu a investícií za podnikové peniaze je efektívnejším riešením pre štát. Obyvatelia budú pracovať a zároveň spotrebovávať, čiže nebudú odkázaný na pomoc štátu. Podniky budú tvoriť a rozvíjať sa vďaka dobrým podmienkam a daňové prijmi budú rásť. Záver? Kontinuálne bude pribúdať „bohatých“, takže už nebude mať kto proti nim bojovať.

 

Komentáre