Nezamestnanosť mladých = neochota pracovať + neadekvátne nároky ?

Dvaja študenti strednej odbornej stavebnej školy (študenti nie je pojem na mieste) absolvovali odbornú prax v nemenovanej spoločnosti. Po úspešnom ukončení praxe dostali len pozitívne hodnotenia od kolegov a nadriadených, čo vyústilo do pracovnej ponuky na TPP (trvalý pracovný pomer) po ukončení štúdia.

Odozva z ich strany bola negatívna a dôvody nasledovné: „Ja pôjdem pracovať do Anglicka.“ Alebo: „Ja pôjdem na vysokú školu, chcem byť manažér.“ Podobných prípadov ľudí je mnoho. Je veľa absolventov vysokých škôl, ktorí odišli pracovať do zahraničia (neodborné pozície) a po návrate  nemajú záujem pracovať za adekvátne mzdy na slovenskom trhu.

15 zamestnaní a stále nič

Na opačnej strane stoja zamestnávatelia, ktorí požadujú dlhodobú prax a a akademický titul. Titul, ktorý nie je primárne zameraný na vykonávanú činnosť. Takto stručne vykreslená situácia na slovenskom trhu práce mladých ľudí je príčinou a zároveň dôsledkom slabého uplatnenia absolventov stredných a vysokých škôl.

Súčasný trend v oblasti zamestnania mladého človeka, ktorý hovorí, že terajší mladík vystrieda najmenej 15 pracovných miest, je v priamom rozpore so smerovaním Európskej únie a SR, ktorú spája boj proti krátkodobým zamestnaniam. Aj krátkodobé zamestnanie buduje pracovné návyky a smeruje k dlhodobej práci. 40% ľudí v krajinách OECD pracuje na dohodu.

Boj s veternými mlynmi

Boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, bez zmeny myslenia uchádzačov, zmeny priorít štátu a bez príležitostí na prax zo strany podnikov, je boj s veternými mlynmi. Zmena myslenia uchádzačov nastane správnym pôsobením rodiny okolia a školských zariadení a pomôže človeku identifikovať pomer kvality jeho práce a jej cenu. Zmena priorít štátu a investovanie prostriedkov do procesov podpory prináša multiplikačný efekt dokonca viac krát. Podniky by mali jasne deklarovať požiadavky na konkrétne okruhy pracovných pozícií a následne ich akceptovať. Argumentom by mala byť cena práce. Kvalitne zaškolený absolvent je prínosom pre podnik ale je lacnejší ako etablovaný pracovník.

Ak si mladý človek zakorení, že mzda je ekvivalentom ním vytvorenej hodnoty na danom trhu a podniky, štát utvoria podmienky na adaptáciu tohto vnímania, Slovensko bude Fort Knox zamestnanosti mladých v EU.

 

Zdieľať
Komentáre