Nezamestnanosť na historicky najvyššej úrovni

Miera nezamestnanosti v eurozóne vzrástla vo februári 2012 na úroveň 10,8%, čo je najvyššia úroveň od zavedenia spoločnej meny euro v roku 1999. V predchádzajúcom mesiaci bola nezamestnanosť na úrovni 10,7%. V rovnakom období minulého roka bola nezamestnanosť na úrovni 10,0%. Nezamestnanosť v celej európskej únii sa za február 2012 nachádzala na úrovni 10,2%, v porovnaní s 10,1% v januári. Pred rokom bola nezamestnanosť na 9,5%.

Eurostat odhaduje, že v EÚ27 je približne 24,550 miliónov nezamestnaných, z čoho 17,134 milión

ov pripadá na eurozónu. V porovnaní s januárom 2012 sa počet nezamestnaných osôb zvýšil o 167 000 v EÚ27 a 162 000 v eurozóne. Keď sa pozrieme na medziročné porovnanie, nezamestnanosť vzrástla o 1,874 miliónov v EÚ a 1,476 miliónov v eurozóne.

Najnižšia miera nezamestnanosti bola zaznamenaná v Rakúsku (4,2%), Holandsku (4,9%), Luxembursko (5,2%) a Nemecko (5,7%). Naopak najhoršie výsledky a teda najvyššiu nezamestnanosť dosiahlo Španielsko (23,6%), Grécko(21,0% – najnovší údaj za december 2011), Portugalsko (15,0%), Írsko (14,7), Lotyšsko (14,6% – najnovší údaj za december 2011).

Nezamestnanosť na Slovenku sa vo februári oproti predchádzajúcemu mesiacu nezmenila a zostala tak na úrovni 14,0%. V rovnakom období pred rokom bol miera nezamestnanosti 13,4%.

Pri pohľade na nezamestnanosť mladých vidíme, že vo februári 2012 bolo v celej EÚ bez práce 5,462 miliónov mladých (do 25 rokov), z toho 3,272 miliónov bolo v eurozóne. V porovnaní s februárom 2011 sa nezamestnanosť mladých v EÚ zvýšila o  262 000 a 106 000 v eurozóne. Vo februári roku 2012 bola miera nezamestnanosti mladých do 25 rokov 22,4% v celej Európskej únii a 21,6% v eurozóne. Najnižšie miery nezamestnanosti boli zaznamenané v Nemecku (8,2%) a Rakúsko (8,3%). Naopak najvyššie v Španielsku (50,5%) a Grécku (50.4% – údaj za december 2011).

 

MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať
rm stock Komentáre