Americkí investori objavujú Slovensko

Slovenská agentúra pre rozvoj investiícií a obchodu (SARIO) zaznamenáva ďalšie úspechy pre naše Slovensko a využitie investičného potenciálu krajiny. SARIO dnes v tlačovej správe informovala o zvýšenom záujme amerických investorov, ktorí prvýkrát v histórii prekonali záujem zo strany Európy.

V súčasnosti má SARIO rozpracovaných 15 projektov v celkovej výške 350 miliónov eur od investorov z USA. Tieto investičné projekty by mali na Slovensku vytvoriť okolo 4 000 pracovných miest.

K úspechu sa vyjadril generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič slovami: „Chceme v USA prezentovať Slovensko ako krajinu predurčenú pre investície do výskumu a vývoja. Sme krajinou s dlhoročnou tradíciou priemyselného výskumu a naši odborníci participujú na špičkových domácich a medzinárodných projektoch. V SARIO intenzívne pracujeme na tom, aby na Slovensko prúdilo čoraz viac investícií práve do tejto oblasti, keďže toto je smer, ktorým sa uberajú moderné ekonomiky.“

SARIO na týmto nekončí a naďalej aktívne ponúka pre investorov priestor na Slovensku. O tom svedčí i blízka návšteva USA generálneho riaditeľa SARIO a riaditeľky Sekcie priamych zahraničných investícií SARIO Andrey Gulovej. Čerešničkou na torte bude oficiálne otvorenie slovenského pavilónu v Silicon Valley, oblasti Severnej Kalifornie  slávnej centrom IT priemyslu. Uvidíme, koľko ďalších zahraničných investorov ešte zakorení na Slovensku a ako to našej krajine pomôže.


video
Zdieľať
Komentáre

samozrejme! treba prísť na Slovensko,zastavať hektáre úrodnej pôdy, užiť si daňové úľavy, lacnú pracovnú silu a potom zmiznúť ako smrad!!! :/

Tak nech z toho Siliconu donesú aspoň nejake megatrendy v technológiách :)