Ako sa má Eurozóna a Slovensko za posledných 5 mesiacov

Národná banka Slovenska dnes zverejnila informácie z oblasti makroekonómie a bankovníctva z konca roku 2011 a januára 2012 z pohľadu Slovenska i eurozóny.

Eurozóna: Inflácia, HDP, mena, banky

Rýchly odhad Eurostatu hovorí o medziročnej miere inflácie v januári 2,7 % (meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien). Eurostat odhadol i HDP eurozóny za 4. štvrťrok 2011 na medziročný rast o 0,7 %. Medzikvartálne však došlo k poklesu o 0,3 %. Medziročná miera inflácie vyplývajúca zo spomínaného meraného indexu sa za mesiac január 2012 v porovnaní s predošlým mesiacom zrýchlila v susedných krajinách nasledovne: v Českej republike na 3,8 % a v Maďarsku na 5,6 %. Podľa Eurostatu HDP za 4. štvrťrok 2011 vzrástol u Českej republiky o 0,5 % a v Maďarsku o 1,5 %. (Údaje k ďalšiemu členovi V4 – Poľsku neboli v čase publikovania zverejnené)

Rovnako ako sa v priebehu januára oproti predchádzajúcim mesiacom zhodnotil kurz eura v porovnaní s americkým dolárom, tak sa zhodnotili voči euru i česká koruna, maďarský forint i poľský zlotý. Úrokové sadzby centrálnych bánk ostali nemenné. Česká národná banka zostala na úrovni 0,75 %, Národná banka Poľska na úrovni 4,50 % a Maďarská národná banka na úrovni 7 %.

Slovensko

Medziročná miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien v januári v porovnaní s predchádzajúcim poklesla o 3,9 %.  Medziročné tempo rastu cien priemyselných výrobcov sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalilo najmä vplyvom zníženia dynamiky cien energií i cien produktov priemyselnej výroby.

Sezónne neočistený HDP na Slovensku podľa rýchleho odhadu ŠÚ SR v 4. kvartáli 2011 vzrástol medziročne o 3,4 % (sezónne očistený HDP predstavoval rast o 0,9 %). Celková zamestnanosť medziročne vzrástla v 4. kvartáli o 0,9 %.  Vyššia medziročná dynamika rastu zamestnanosti bola zaznamenaná za mesiac december v priemysle a vo vybraných trhových službách. Miera evidovanej nezamestnanosti v decembri však stúpla na 13,6 %. Medziročnú dynamiku nominálnej mzdy spomalil najmä priemysel a stavebníctvo.

Dosiahnuté saldo bežného účtu sa v decembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zhoršilo. V rámci vkladov súkromného sektora došlo v decembri k nárastu objemu tak vkladov nefinančných spoločností, ako aj domácností. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka však objem vkladov nefinančných spoločností poklesol.

Objem úverov pri nefinančných spoločnostiach v decembri poklesol, naopak objem úverov domácností rástol, pričom rástli najmä úvery na nehnuteľnosti. Medzimesačná dynamika bola v oboch sektoroch kladná, čo predstavuje náznak pokračovania úverovej expanzie. Z pohľadu vývoja úrokových mier došlo v decembri k miernemu zvýšeniu úročenia vkladov domácností a úroky z vkladov nefinančných spoločností mierne poklesli.

Zdroj informácií: Mesačný bulletin Národnej banky Slovenska (Petra Pauerová, hovorkyňa NBS)

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
Komentáre