Veľká Británia uprostred dvojitého dna

Ekonómovia predpovedajú, že dáta za štvrtý štvrťrok minulého roka ukážu pokles HDP o 0,1 %. Podobný pokles sa odhaduje pre prvý štvrťrok tohto roka. To by znamenalo, že Veľká Británia utrpí negatívny rast HDP dva po sebe idúce štvrťroky. Tým by sa Veľká Británia ocitla v recesii a teda v prvom dvojitom dne od 70-tych rokov minulého storočia.

Veľká Británia čelí následkom dlhovej krízy eurozóny. Tie sa premietajú v poklese exportu, podnikateľskej dôvery a spotrebiteľských a vládnych výdavkov. Údaje za posledný štvrťrok tiež ukazujú pokles priemyselnej výroby a stavebníctva.

Miera nezamestnanosti sa zvýšila na 8,4 %, to je najviac od roku 1992. Počet nezamestnaných ľudí sa zvýšil o 118 000 na 2 685 000, teda najviac od roku 1994.

Bank of England sa pravdepodobne bude snažiť riešiť túto situáciu kvantitatívnym uvoľňovaním, ľudovo známym ako „tlačenie peňazí.“

 

Zdroj: www.telegraph.co.uk

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
Komentáre